Search results

 1. Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom retenčného manažmentu v podniku DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
  Pechová Lenka ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151391
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh udržateľných riešení na zníženie fluktuácie a zlepšenie stabilizácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
  Hudecová Barbora ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151387
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh riešenia na formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
  Dobšovičová Nina ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151385
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh zlepšenia vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov so zameraním na udržateľnosť pracovnej sily v podniku PENAM SLOVAKIA, a.s.
  Bašová Lenka ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153620
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v podniku HKS Forge, s.r.o. v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov
  Suchoň Matej ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141422
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh opatrení na udržateľné zlepšovanie spokojnosti zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Vallová Simona ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141424
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie vstupných školení zamestnancov v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Gočálová Timea ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141415
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie v podniku GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
  Parlevová Erika ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146444
  bakalárska práca
  book

  book

 9. The Importance of Generation Z Personality and Gender Diversity in the Development of Managerial Skills / aut. Augustín Stareček, Dagmar Cagáňová, Eliška Kubišová, Zdenka Gyurák Babeľová, Filip Fabian, Andrea Chlpeková
  Stareček Augustín ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 Kubišová Eliška ; 064000 Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Fabian Filip ; 064000 Chlpeková Andrea ; 064000
  ICETA 2020 : . S. 658-664
  generation Z managerial skills motivation personality and gender diversity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa : prihláška úžitkového vzoru č. 93-2020, dátum podania prihlášky: 1.6.2020, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 3.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 / aut. Zdenka Gyurák Babeľová
  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/93-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book