Search results

Records found: 46  
Your query: Author = "Hók Vendelín"
 1. Metóda AFD určenia seizmickej odolnosti zariadenia
  Hók Vendelín ; J0010  Palčák František ; J0010
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi. : . s.77-82
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Simulace přenosu dynamického zatížení do konstrukčních uzlů vozidla
  Lorenc Petr ; J0010  Palčák František (xxx) ; J0010 Hók Vendelín (Consultant) ; J0010
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 114 s
  aplikovaná mechanika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Optimalizácia brzdového systému s ohľadom na jeho akustický prejav
  Chobot Matej ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85438
  diplomová práca
  book

  book

 4. Influence of a Damper Model on Driving Safety of a Vehicle
  Rajtar Karol ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85176
  diplomová práca
  book

  book

 5. Optimalizácia pracovného zariadenia vozidla Avia MP 16
  Koman Milan ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics simulation optimization platform plošina optimalizácia simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94703
  diplomová práca
  book

  book

 6. Modelovanie a experiment prejazdu vozidla cez prekážku
  Majera Juraj ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Applied Mechanics and Mechatronics modelling simulation simulácia experiment experiment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83112
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Skúmanie seizmickej odolnosti metódou (AFD) v prostredí programu ADAMS
  Hók Vendelín ; J0010  Palčák František ; J0010
  Setkání uživatelů programů MSC. Software 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, [9] s.
  seizmická odolnosť seismic resistance
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Craig-Bamptonova metóda modálnej syntézy v úlohách mechaniky VMS
  Maták Marek ; J0010  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94800
  diplomová práca
  book

  book

 9. Fyzikálne modely pneumatík
  Hlúbik Marián ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85127
  diplomová práca
  book

  book

 10. Lanczosov algoritmus a jeho aplikácia v riešení modálnej analýzy MKP
  Frankl Pavel ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85403
  diplomová práca
  book

  book