Search results

 1. Stabilizácia taveniny na prípravu penových kovov
  Harnúšková Jana ; M1000  Simančík František (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 99 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering stabilization stabilizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75648
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vlyv prísad Ca a SiC na viskozitu hliníkovej taveniny
  Kustyán Mátyás ; M  Harnúšková Jana (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 45s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering metalografia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94538
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv zloženia speniteľného hliníkového polotovaru na priebeh expanzie
  Tok Zoltán ; M  Harnúšková Jana (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 50s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering expansion diferenčná termická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74893
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie diferenčnej termickej analýzy na sledovanie zmien v titánhydride po tepelnom spracovaní
  Harnúšková Jana  Illeková Emília Simančík František
  Použitie moderných nedeštruktívnych meracích metód vo výskume nových materiálov v rámci centra excelentnosti CEKOMAT : . s.48-51
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Stabilization of aluminium melt
  Adamčíková Andrea  Harnúšková Jana Simančík František Florek Roman Nosko Martin
  MATRIB 2011 : . s.1
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 6. Peculiarities of TiH2 decomposition
  Illeková Emília  Harnúšková Jana Florek Roman Simančík František Maťko Igor Švec Peter
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . Vol. 105 (2011), s.583-590
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 7. Effect of heating uniformity on the foaming kinetics and porous structure
  Nosko Martin  Simančík František Florek Roman Harnúšková Jana
  MATRIB 2010 . s.332-336
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Reproducibility of aluminium foam properties
  Nosko Martin  Simančík František Florek Roman Adamčíková Andrea Harnúšková Jana
  Cellular Materials :
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Effect of chemical composition of foamable precursor on the foaming kinetics of aluminium foam ALULIGHT
  Florek Roman  Nosko Martin Simančík František Harnúšková Jana
  MATRIB 2010 . s.104-108
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Description of foaming kinetics
  Harnúšková Jana  artinNosko Martin Florek R Krížik Peter Simančík František
  MATRIB 2010 . s.144-148
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article