Search results

 1. Význam ionizujúceho žiarenia pre človeka a radiačná ochrana
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Priemyselná toxikológia 2010, 30. vedecké sympózium, 16.-18.júna 2010, Svit, SR . s.45-50
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Ionizing Radiation, its Effects and Protection against it
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  The 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Krakow, 07-09.07, 2010 : . s.51
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 3. Subject "Radiation protection" in Environmental Study Programmes
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  The 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Krakow, 07-09.07, 2010 : . s.5050
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 4. Ionizujúce žiarenie, jeho účinky a ochrana pred ionizujúcim žiarením : Príloha
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Radiačná ochrana . , s.DVD
  multimédium - CD Rom
  CAH - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii
  article

  article

 5. Atmospheric Radioactivity Monitoring in Slovakia
  Holý Karol  Povinec Pavol Šivo Alexander Sýkora Ivan Ješkovský Miroslav Richtáriková Marta Bulko Martin Müllerová Monika Holá Oľga ; C5280 Šimon Ján . - 2 s
  Environmental Radioactivity, Rome, 25th- 27th October 2010 . , s.nestr.
  z elektronických zdrojov
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 6. Radón vo vonkajšej atmosfére rôznych lokalít Slovenska
  Bulko Martin  Holý Karol Müllerová Monika Polášková Anna Holá Oľga ; C5280
  Bezpečnost jaderné energie . Roč. 18, č. 1/2 (2010), s.26-29
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Zmeny prírodovedného vzdelávania na stredných školách-nevyhnutnosť zmien výučby na vysokých školách
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Current Problems of Physics Education in the European Area . s.32
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 8. Ionizing Radiation, its Effects and protection against it
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Research in Didactics of the Sciences . s.163-166
  ionizing radiation radiation protection video-films
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Subject "Radiation Protection" in Environmental Study Programmes
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Research in Didactics of the Sciences . s.167-170
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Radiačná ochrana
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 200 s
  ISBN 978-80-227-3240-6
  ionizujúce žiarenie radiačná ochrana
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - článok
  book

  book