Search results

Records found: 30  
Your query: Author = "Holý Karol"
 1. Dozimetria a radiačná ochrana v jadrových zariadeniach : Učebný text pre študentov odboru elektrotechnika so zameraním na jadrové a fyzikálne inžinierstvo elektronický zdroj aut. Róbert Hinca, Branislav Stríbrnský ; rec. Andrej Javorník, Karol Holý
  Hinca Róbert ; 036000  Stríbrnský Branislav ; 036000 Javorník Andrej ; 0200 (rec.) Holý Karol (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2022 . - 112 s. CD-ROM
  ISBN 978‐80‐227‐5179‐7
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI5100
  book

  book

 2. Atmospheric Radioactivity Monitoring in Slovakia
  Holý Karol  Povinec Pavol Šivo Alexander Sýkora Ivan Ješkovský Miroslav Richtáriková Marta Bulko Martin Müllerová Monika Holá Oľga ; C5280 Šimon Ján . - 2 s
  Environmental Radioactivity, Rome, 25th- 27th October 2010 . , s.nestr.
  z elektronických zdrojov
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  AFG
  article

  article

 3. Ionizing Radiation, its Effects and Protection against it
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  The 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Krakow, 07-09.07, 2010 : . s.51
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Radón vo vonkajšej atmosfére rôznych lokalít Slovenska
  Bulko Martin  Holý Karol Müllerová Monika Polášková Anna Holá Oľga ; C5280
  Bezpečnost jaderné energie . Roč. 18, č. 1/2 (2010), s.26-29
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Ionizing Radiation, its Effects and protection against it
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Research in Didactics of the Sciences . s.163-166
  ionizing radiation radiation protection video-films
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Subject "Radiation Protection" in Environmental Study Programmes
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Research in Didactics of the Sciences . s.167-170
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Radiačná ochrana
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 200 s
  ISBN 978-80-227-3240-6
  ionizujúce žiarenie radiačná ochrana
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - článok
  book

  book

 8. Ionizujúce žiarenie, jeho účinky a ochrana pred ionizujúcim žiarením : Príloha
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Radiačná ochrana . , s.DVD
  multimédium - CD Rom
  CAH - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii
  CAH
  article

  article

 9. Subject "Radiation protection" in Environmental Study Programmes
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  The 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Krakow, 07-09.07, 2010 : . s.5050
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Zmeny prírodovedného vzdelávania na stredných školách-nevyhnutnosť zmien výučby na vysokých školách
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Current Problems of Physics Education in the European Area . s.32
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article