Search results

Records found: 222  
Your query: Author = "Homokyová Mária"
 1. Finančné výsledky firiem v kontexte pandémie / aut. Viera Bestvinová, Martina Horváthová, Mária Homokyová
  Bestvinová Viera ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 Homokyová Mária ; 064000
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 27, č. 5 (2023), s. 95-97
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku Agrofarma, spol. s r. o. Červený Kameň
  Gašparová Alena ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 28.06.2022 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170095
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Actual situation in prosthetic research for patients after transfemoral amputation / aut. Peter Nižňan, Vanesa Prajová, Mária Homokyová
  Nižňan Peter  Prajová Vanesa ; 064000 Homokyová Mária ; 064000
  Mechatronika, výrobná technika, digitálny podnik: najnovšie úspechy, výzvy, trendy : . S. 137-141
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Návrh opatrení na uplatnenie vybraných nástrojov štíhlej výroby v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Vavrušková Stela ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 27.06.2022 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160192
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku TAURIS, a.s.
  Oravkinová Lucia ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 28.06.2022 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170068
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prevention of accidents at work and occupational diseases by implementation of ergonomics / aut. Petra Marková, Mária Homokyová, Filip Praj, Miloš Čambál
  Marková Petra ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 Praj Filip ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  MM Science Journal . March, 2022 (2022), s. 5526-5532
  work employee ergonomics occupational injury occupational disease
  https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/prevention-of-accidents-at-work-and-occupational-diseases-by-implementation-of-ergonomics/download
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Návrh systému plánovania nástupníctva v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Gočálová Timea ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 06.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164299
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh zefektívnenia mzdovej politiky a systému odmeňovania zamestnancov v podniku AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
  Jáňová Dominika ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169982
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Disadvantaged employees in Industry 4.0 / aut. Petra Marková, Mária Homokyová, Vanesa Prajová, Martina Horváthová
  Marková Petra ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 Prajová Vanesa ; 064000 Horváthová Martina ; 064000
  MM Science Journal . November, (2022), s. 6078-6085
  employees generation occupational disease Industry 4.0 working conditions work change
  https://www.mmscience.eu/journal/issues/november-2022/articles/disadvantaged-employees-in-industry-4-0
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. A view on human capital in Industry 4.0 / aut. Petra Marková, Mária Homokyová, Vanesa Prajová, Martina Horváthová
  Marková Petra ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 Prajová Vanesa ; 064000 Horváthová Martina ; 064000
  MM Science Journal . December (2022), s. 6205-6210
  employees Industry 4.0 Work 4.0 work change working competencies
  https://www.mmscience.eu/journal/issues/december-2022/articles/a-view-on-human-capital-in-industry-4-0
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article