Search results

Records found: 5  
Your query: Author = "Hraško Juraj"
 1. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
  Andráš Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
  ISBN 978-80-89878-49-9
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Posuzdovanie vplyvov na životné prostredie
  Hraško Juraj 
  Nitra : SPU v Nitre, 1997 . - 217
  ISBN 8071374458
  skriptá
  (1) - príručka
  book

  book

 3. Obrábanie pôdy / [aut.] Demo,Milan; Kollár,Bohumil; Hraško,Juraj
  Hraško Juraj  Demo Milan Kollár Bohumil
  1.vyd.
  Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1995 . - 309 s
  ISBN 90-7137-255-2
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book

 4. Aplikované pôdoznalectvo
  Hraško Juraj  Bedrna Zoltán
  1. vyd.
  Bratislava : Príroda, 1988 . - 475 s
  vedy prírodné pôdoznalectvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 5. Poľnohospodárske pôdoznalectvo
  Bedrna Zoltán  Hraško Juraj Sotáková Soňa
  1.vyd.
  Bratislava : SVPL, 1968 . - 363 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book