Search results

 1. Autotronica / aut. Ján Vlnka
  Vlnka Ján ; 020020  Lipták Neitus (rec.) Hrubý Dušan (rec.) Makoviny Ivan (rec.)
  1. vyd.
  Ostrava - Poruba Jiří Pustina - Ámos 2021 . - 92 s. 85 obrázkov, 66 vzorcov
  ISBN 978-80-87691-33-5
  autotronika vstrekovacie zariadenie EDS ABS hybridný pohon 4WS autotronica injection devices hybrid drive
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 2. Zbierka riešených príkladov teoretickej elektrotechniky pre poslucháčov strojného inžinierstva : Jednofázové obvody / aut. Ján Vlnka, Jozefa Červeňová ; rec. Ivan Kneppo, Ján Dudáš, Ivan Makovíny, Dušan Hrubý
  Vlnka Ján ; 020020  Červeňová Jozefa ; 034000 Kneppo Ivan (rec.) Dudáš Ján (rec.) Makovíny Ivan (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2021 . - 134 s. 203 obrázkov, 2 tabuľky
  ISBN 978-80-227-5143-8
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 3. Collection of solved examples in theoretical electrical engineering for students of mechanical engineering : Single-phase circuits / aut. Ján Vlnka, Jozefa Červeňová ; rec. Ivan Kneppo, Ján Dudáš, Ivan Makovíny, Dušan Hrubý
  Vlnka Ján ; 020020  Červeňová Jozefa ; 034000 Kneppo Ivan (rec.) Dudáš Ján (rec.) Makovíny Ivan (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Ludenscheid, Germany RAM-Verlag 2021 . - 180 s.
  ISBN 978-3-96595-010-8
  Teoretická elektrotechnika superpozícia Kirchhoffove zákony komplexné čísla theoretical electrical engineering superposition Kirchhoff's laws complex numbers
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 4. Electronics for automotives / aut. Ján Vlnka ; rec. Neitus Lipták, Dušan Hrubý, Ivan Makovíny
  Vlnka Ján ; 020020  Lipták Neitus (rec.) Hrubý Dušan (rec.) Makovíny Ivan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2018 . - 88 strán
  ISBN 978-80-227-4869-8
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. Elektrotechnik und elektronik für die automobilindustrie von grundlagen bis zum elektrofahrzeug / aut. Ján Vlnka, Ján Bizub ; rec. Neitus Lipták, Dušan Hrubý, Ivan Makovíny
  Vlnka Ján ; 020020  Bizub Ján ; 020020 Lipták Neitus (rec.) Hrubý Dušan (rec.) Makovíny Ivan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2018 . - 91 strán
  ISBN 978-80-227-4871-1
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 6. Electrical measurement and measurement systems / aut. Ján Vlnka ; rec. Ľudovít Klug, Neitus Lipták, Dušan Hrubý
  Vlnka Ján ; 020020  Klug Ľudovít (rec.) Lipták Neitus (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  1st. ed.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2015 . - 239 s., 140 obr., 79 tab.
  ISBN 978-80-227-4497-3
  elektrotechnika
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF30100
  Electrical measurement and measurement systems

  book

 7. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013
  Kadnár Milan (Editor)  Rusnák J. (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-552-1020-9
  zborník (príspevkov)
  (7) - článok
  book

  book

 8. Applications of physical research in engineering : The renewable energy sources and physical properties of selected industrial materials. Part I.
  Nozdrovický Ladislav (rec.)  Hrubý Dušan (rec.)
  1.vyd.
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012 . - 141 s
  ISBN 978-80-552-0839-8
  monografia
  (2) - článok
  book

  book

 9. Green IT. Príručka manažéra
  Bohuš Ján  Ďorďa Milan Ďuračková Kristína Halásová Zuzana Horský Roman Hrnčiar Martin Hrubý Dušan Jakubíková Daniela Kováč Adrián ; E070 et al.
  Bratislava : E International Slovakia, s.r.o., 2010 . - 398 s
  ISBN 978-80-969747-4-0
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 10. Optoelektronické snímače na vrtuľkový šmykový prístroj
  Bajla Jozef  Hrubý Dušan
  Informační a řídicí technika v elektroenergetice IRTE ´04 . s.3-9
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article