Search results

 1. QoS-Based optimization of data flow in MPLS networks / Ivana Hucková, Martin Hrubý
  Hucková Ivana ; 070100  Hrubý Martin ; 070100
  SAMI 2015. IEEE 13th international symposium on applied machine intelligence and informatics, January 22-24, 2015 Herľany, Slovakia . S. 83-88
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Optimization of Data Flow in Service Provider Networks
  Hucková Ivana ; I100  Hrubý Martin (Thesis advisor) ; I100
  IIT.SRC 2014 : . s. 387-392
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Optimalizácia toku dát v sieťach poskytovateľa služieb
  Hucková Ivana ; I100  Hrubý Martin (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 106 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks QoS MPLS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100997
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Dynamické metódy riadenia premávky v MPLS sieťach
  Obetko Jakub ; I100  Hrubý Martin (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 167 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks VPN
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101049
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Dynamic QoS-aware MPLS Traffic Engineering
  Obetko Jakub ; I100  Hrubý Martin (Thesis advisor) ; I100
  IIT.SRC 2014 : . s. 411-416
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Optimization of Network Traffic Flow
  Hrubý Martin 
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 6, no. 1 (2014), s. 47-56
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Optimalizácia toku dát v sieťach s vysokou redundanciou
  Čechvala Martin ; I100  Hrubý Martin (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks redundancy redundancia počítačové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100973
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Towards seamless TCP congestion avoidance in multiprotocol environments
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  International Journal on Communication . Vol. 4, No. 1 (2013), s. 39-47
  riadenie zahltenia notifikačný systém výkonnosť TCP trendy priepustnosť bezdrôtova sieť pevná sieť notificiation system performance queue thoughput bezdrôtová sieť wired network
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Solving VoIP QoS and Scalability Issues in Backbone Networks
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  IAENG Transactions on Engineering Technologies : . s.537-549
  kvalita služieb premávka presmerovanie VoIP technológie počítačová sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Traffic Flow Optimization and Visualization in MPLS Networks
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  WCE 2013 : . s.849-854
  MPLS siete QoS štatistika riadenie premávky
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article