Search results

 1. Proces výmeny informácií medzi systémom a riadiacim PLC = Process of data interchange between a system and the operating PLC : Diplomová práca
  Ivančík Marek  Jedlička Martin (xxx) ; M180 Strémy Maximilián (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD-ROM)
  výmena dát riadiaci systém
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Komplexná realizácia riadenia, vizualizácie a objektu riadenia prostriedkami Siemens : Bakalárska práca
  Ivančík Marek  Strémy Maximilián (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 56 s príl (1 CD-ROM)
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book