Search results

 1. Koncepčný návrh prídavného vŕtacieho zariadenia pre traktor strednej výkonovej kategórie
  Šepák Jozef ; 020030  Izrael Gregor ; 020030 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132985
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Metodika hodnotenia konštrukčného návrhu variánt modulárnych konštrukcií mobilných pracovných strojov / aut. Ladislav Gulan, Carmen Schmidtová, Gregor Izrael, Peter Filípek
  Gulan Ladislav ; 020030  Schmidtová Carmen ; 020030 Izrael Gregor ; 020030 Filípek Peter
  Buildustry . Roč. 2, č. 3 (2018), s. 30-32
  mobilný pracovný stroj nakladač mobile working machine loader
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Konštrukčný návrh lopaty s drviacim mechanizmom pre teleskopické rýpadlo hmotnostnej kategórie 14 t
  Čajkovič Ivan ; 020030  Izrael Gregor ; 020030 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137806
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Verification of design of mobile working machines in operating conditions / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Bukoveczky Juraj
  Machine Design . Vol. 10, no. 2 (2018), s. 81-84
  pevnostná analýza životnosť stress analysis lifetime
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Koncepčný návrh ryhovača ako prídavného zariadenia pre malotraktor
  Rattay Andrej ; 020030  Izrael Gregor ; 020030 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133073
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Koncepčný návrh nezávislého, odpruženého zavesenia riadených kolies pre samohybný kolesový podvozok
  Chalász Tomáš ; 020030  Izrael Gregor ; 020030 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137720
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Konštrukčný návrh prídavného pracovného zariadenia s mulčovacou frézou pre údržbu styku cestných komunikácií s okolitým terénom
  Szilinszky Dávid ; 020030  Izrael Gregor ; 020030 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138176
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Koncepčný návrh snežnej frézy ako prídavného zariadenia pre malotraktor
  Dúcky Denis ; 020030  Izrael Gregor ; 020030 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132921
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Porovnanie zaťažovacích spektier v závislosti od veľkostných tried mobilných pracovných strojov / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030
  Sborník přednášek z 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů . S. 44-48, CD ROM
  mobilný pracovný stroj zaťažovacie spektrum mobile working machine loading spectrum
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Koncepčný návrh postrekovača pre malotraktor
  Hrmó Dávid ; 020030  Izrael Gregor ; 020030 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132962
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book