Search results

 1. Príprava polymérnych gélov a ich využitie na čistenie želatínovej fotografie
  Vargová Zuzana ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 02.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157606
  diplomová práca
  book

  book

 2. Plasma technology in the preservation and cleaning of cultural heritage objects / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, František Krčma, Milena Reháková, Viera Jančovičová, Zdenka Kozáková
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Krčma František Reháková Milena ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160 Kozáková Zdenka
  1. vyd.
  New York, USA : Taylor&Francis Group, 2021
  ISBN 9780429277610
  https://www.researchgate.net/publication/349867071_Plasma_Technology_in_the_Preservation_and_Cleaning_of_Cultural_Heritage_Objects
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 3. Charakteristika alginátových bioatramentov pre 3D inkjetovú biotlač
  Tóthová Dominika ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149075
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Štúdium cytotoxicity alginátových hydrogélov za účelom ich využitia v biotlači
  Štepanovský Jakub ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2021 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159641
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Impact of organic binders on the carminic-colorants stability studied by: ATR-FTIR, VIS and colorimetry / aut. Katarína Haberová, Viera Jančovičová, Dominika Veselá, Michal Oravec, Zuzana Machatová
  Haberová Katarína  Jančovičová Viera ; 049160 Veselá Dominika Oravec Michal Machatová Zuzana
  Dyes and Pigments . Vol. 186, (2021), s. 1-7, art. no.108971
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143720820316685
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče : Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020 / aut. Patrícia Paračková, Michal Čeppan, Barbora Kaliňáková, Lukáš Gál, Michal Oravec, Vladimír Dvonka, Viera Jančovičová, Milena Reháková
  Paračková Patrícia ; 049160  Čeppan Michal ; 049160 Kaliňáková Barbora ; 043000 Gál Lukáš ; 049160 Oravec Michal ; 049160 Dvonka Vladimír ; 049160 Haberová Katarína ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160 Reháková Milena ; 049160
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 9 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 7. Čistenie želatínovej fotografie pomocou hydrogélov na báze poly(2-oxazolínov) / aut. Zuzana Olšavská, Viera Jančovičová
  Olšavská Zuzana ; 040000  Jančovičová Viera ; 049160
  Chémia a technológie pre život : . S. 347-348
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Dušan Berkeš, Paula Brandeburová, Denisa Cagardová, Pavla Hájovská, Aleš Ház, Svetlana Hrouzková, Mário Izakovič, Viera Jančovičová, Marián Janek, Erik Klein, Vladimír Lukeš, Tomáš Mackuľak, Martina Machková, Lucia Minarovičová, Andrea Škulcová, Daniela Šmogrovičová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Berkeš Dušan ; 048140 Brandeburová Paula ; 042120 Cagardová Denisa ; 045280 Hájovská Pavla ; 049160 Ház Aleš ; 049380 Hrouzková Svetlana ; 041000 Izakovič Mário ; 042190 Jančovičová Viera ; 049160 Janek Marián ; 042110 Klein Erik ; 045210 Lukeš Vladimír ; 045280 Mackuľak Tomáš ; 046290 Machková Martina ; 041000 Minarovičová Lucia ; 040250 Škulcová Andrea ; 046290 Šmogrovičová Daniela ; 044000 Vizárová Katarína ; 049380
  Bratislava, FCHPT STU, 2020 . - 185 s.
  ISBN 978-80-8208-043-1
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 9. Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií
  Haberová Katarína ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.08.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, strojárstvo ; Degree program : D-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136543
  dizertačná práca
  book

  book

 10. Bioprinting: Principles and applications / aut. Pavla Hájovská, Viera Jančovičová
  Hájovská Pavla ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160
  Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020 : . S. 152-157
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article