Search results

 1. Meranie vybraných vlastností feromagnetických materiálov pri striedavom magnetovaní
  Urbánek Adam ; 061000  Jančuška Igor ; 061000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148318
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
  Praslička Adam ; 061000  Jančuška Igor ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153351
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh a realizácia merania hysteréznych strát pri striedavom magnetovaní feromagnetického materiálu
  Masáriková Jana ; 061000  Jančuška Igor ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138791
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh a realizácia laserového difrakčného systému na posúdenie kvality povrchu priehľadných materiálov
  Piňák Matúš ; 061000  Jančuška Igor ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146426
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Induction soldering of coated conductor high-temperature superconducting tapes with lead-free solder alloys / aut. Marián Drienovský, Eva Michalcová, Marcela Pekarčíková, Marián Palcut, Ľubomír Frolek, Peter Gogola, Igor Jančuška, Jozef Mišík, Fedor Gömöry
  Drienovský Marián ; 061000  Michalcová Eva ; 061000 Pekarčíková Marcela ; 061000 Palcut Marián ; 061000 Frolek Ľubomír Gogola Peter ; 061000 Jančuška Igor ; 061000 Mišík Jozef ; 061000 Gömöry Fedor
  IEEE Transactions on Applied Superconductivity . Vol. 28, iss. 4 (2018), [5]s.
  contact resistance induction heating soldering
  http://ieeexplore.ieee.org/document/8288858/?reload=true
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=21&SID=C3yb9A514lKbYLBvywU&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Meranie a porovnanie modulu pružnosti polárnych a nepolárnych zliatin semikryštalických plastov
  Lackovič Lukáš ; 061000  Jančuška Igor ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118302
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a realizácia merania hysteréznych strát pri jednosmernom magnetovaní feromagnetického materiálu
  Kučerová Jana ; 061000  Jančuška Igor ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106052
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a realizácia merania hrúbky nepriehľadných vlákien pomocou laserového žiarenia
  Bíró Vojtech ; 061000  Jančuška Igor (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96398
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie regresnej analýzy pri meraní Youngovho modulu pružnosti holografickou interferometriou
  Trnka Stanislav ; 061000  Jančuška Igor (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99542
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Popis elektrických vlastností materiálov pomocou náhradných obvodov
  Lackovič Lukáš ; M  Jančuška Igor (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2014 ; Degree program : 665 . - 69s CD
  Materials Engineering coil cievka náhradný obvod impedancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87565
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book