Search results

 1. Referencie v procesne orientovaných aplikáciách
  Bezák Timotej ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 60 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84FB717BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 2. Procesne orientovaný komparatívny hodnotiaci systém
  Bubelíny Matúš ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 65 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5195A1FF5FC85745246A0DFA517&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 3. Klient-server implementácia inštancií Petriho sietí
  Kovář Jakub ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave, FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 59 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84FB715BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 4. Generický proces schvaľovania a jeho implementácia
  Kováčik Jakub ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave STU, FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 62 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84FB716BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 5. Procesne založená komunikačná platforma
  Petrovič Ľuboš ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 62 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5195A1FF5FC8574504AADDFA517&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 6. Prípadová štúdia komplexného procesne orientovaného systému s viacerými inštanciami
  Sestrienka Libor ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 69 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5195A1FF5FC85745146A1DFA517&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 7. Debugger pre akcie procesne orientovaného jazyka Petriflow
  Kozák Maroš ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 42 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0982B6C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Personalizovaný procesný asistent študenta
  Kovár Adam ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 68 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED404031FEC101BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 9. Generátor interaktívnych formulárov
  Kováčik Tomáš ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 66 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5195A1FF5FC85745640ACDFA517&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 10. Rozhrania ako rozšírenie procesného jazyka
  Kranec Martin ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 61 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314EE111BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book