Search results

Records found: 13  
Your query: Author = "Körösi Ján"
 1. Accoustic Model Training for Speech Recognition over Mobile Networks
  Vojtko Juraj ; E070  Kačur Juraj ; E070 Rozinaj Gregor ; E070 Körösi Ján ; E240
  International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering . Vol.6, No. 2 (2013), s.65-74
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Graphical User Interface of Speaker Dependent Detector for Slovak Phonemes
  Borik Lukáš ; E  Körösi Ján ; E240
  Redžúr 2011 : . s.17-20
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 3. Aproximácia jazykového modelu na základe detekcie samohlások
  Borik Lukáš ; E  Körösi Ján (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 58 s
  segmentation segmentácia rozpoznávanie reči parametrizácia Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71697
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Recognition of Slovak Phonemes using Support Vector Machines
  Divičan Martin ; E  Vojtko Juraj ; E070 Kőrősi Ján ; E240
  Redžúr 2010 : . s.116-119
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Speaker Dependent Vowels Detector for Slovak Phones
  Borik Lukáš ; E  Körösi Ján ; E240
  Redžúr 2010 : . s.6-10
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Statistic Evaluation of Various Speech Parameters for Phonemes in Slovak Language
  Körösi Ján ; E240  Vojtko Juraj ; E070 Rozinaj Gregor ; E070
  Proceedings ELMAR-2010 : . s.375-378
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (3) - článok
  article

  article

 7. Návrh modelu slovenského jazyka pre automatické rozpoznávanie reči (ARR)
  Vacek Miroslav ; E  Körösi Ján (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 34 s
  Telekomunikácie rozpoznávanie reči
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22041
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Redžúr 2010 : 4th International Workshop on Speech and Signal Processing, Bratislava, Slovak Republic, May 14, 2010
  Rozinaj Gregor (Editor) ; E070  Vojtko Juraj (Editor) ; E070 Kőrősi Ján (Editor) ; E240 Dedíková Zuzana (Editor) ; E
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010 . - 141 s. [CD-Rom
  ISBN 978-80-227-3296-3
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (33) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Redžúr 2009 : proceedings; 3rd International Workshop on Speech and Signal Processing. Bratislava, Slovak Republic, 24.9.2009
  Rozinaj Gregor (Editor) ; E070  Körösi Ján (Editor) ; E240 Vojtko Juraj (Editor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  ISBN 978-80-227-3137-9
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (17) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Increase of speed in speech recognition
  Körösi Ján ; E240 
  Redžúr 2008 : . s.61-64
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.