Search results

 1. Návrh aktívnej tepelnej ochrany s využitím obnoviteľných zdrojov energie pre budovu relaxačného centra
  Zbojová Soňa ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158537
  diplomová práca
  book

  book

 2. Energetické hodnotenie budov - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov vykurovania a prípravy TV v bytovom dome
  Strenk Tomáš ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158618
  diplomová práca
  book

  book

 3. Výpočet, návrh, voľba a posúdenie vykurovacej sústavy pre MŠ v Rišňovciach
  Tarač Viliam ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158536
  diplomová práca
  book

  book

 4. Energetická hospodárnosť budov - posúdenie administratívnej budovy firmy AREAMETAL v Rovinke
  Vranka Matej ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158586
  diplomová práca
  book

  book

 5. Verification of principles and comparison of different methods of cold distribution and accumulation using a heat pump
  Kalús Daniel ; 010290  Kubica Matej ; 010290
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 70, no. 1-2 (2021), s. 25-29
  akumulácia tepelné čerpadlo heat pump accumulation cold chlad
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Analýza energetických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
  Schmuckerová Dominika ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137266
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania v bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie
  Vyšňan Patrik ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151189
  diplomová práca
  book

  book

 8. Experimental house EB2020 – research and experimental measurements of an energy roof
  Kalús Daniel ; 010290  Janík Peter ; 010000 Kubica Matej ; 010000
  Energy and buildings : . 248, Október 2021, article 111172

  https://authors.elsevier.com/c/1dFiS1M7zH4mqK
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 9. Comparison of production and storage of cold using heat pump
  Kubica Matej ; 010290  Kalús Daniel ; 010290
  Juniorstav 2021 : . online, s. 739-744
  zásobník storage tepelné čerpadlo heat pump kapacita
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Innovative building technology implemented into facades with active thermal protection
  Kalús Daniel ; 010290  Gašparík Jozef ; 010270 Janík Peter Kubica Matej ; 010290 Šťastný Patrik ; 010270
  Sustainability [elektronický zdroj] . Vol. 13, iss. 8 (2021), online, [22] s., art. no. 4438
  building technology facades activ thermal protection
  https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4438
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article