Search results

Records found: 4  
Your query: Author = "Kalúz Karol"
 1. Influence of the morphological and hydraulic characteristics of mountain streams on fish habitat suitability curves
  Macura Viliam ; V160  Škrinár Andrej ; V160 Kalúz Karol Jalčovíková Monika Škrovinová Marcela
  River Research and Applications . Vol. 28, No. 8 (2012), s.1161-1178
  bioindication bioindikácia generalization Habitat habitat suitability curves vhodnostné krivky vodné prostredie water and environment zovšeobecnená miera
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Analýza hydrofyzikálnych charakteristík pôd v povodí rieky Nitra
  Igaz Dušan  Štekauerová Vlasta Horák Ján Kalúz Karol Čimo Ján
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár : . s.141-150
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 3. Krajinné inžinierstvo - súčasný stav a výhľad do budúcnosti: 1 elektronický optický disk (CD ROM): zborník vedeckých prác z odborného seminára pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 / zost. Viliam Bárek, Karol Kalúz, Jozefína Pokrývková, Jakub Fúska, Jozef Gabčo
  Bárek, Viliam (Compiler) Kalúz, Karol (Compiler) Pokrývková, Jozefína (Compiler) Fúska, Jakub (Compiler) Gabčo, Jozef (Compiler)
  Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011 . - Elektronický konferenčný zborník (CD ROM)
  ISBN 978-80-552-0534-2
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 4. Vodné hospodárstvo krajiny
  Kalúz Karol  Rehák Štefan Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010 . - 314 s.
  ISBN 978-80-552-0513-7
  legislatíva ochrana vôd
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.