Search results

 1. Projekt Bergamon – Polyfunkčný areál – SO202 a SO203
  Karas Richard ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152100
  diplomová práca
  book

  book

 2. Vplyv rozmerov skúšobného telesa na výsledky z inštrumentovanej skúšky rázom v ohybe
  Karas Richard  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90880
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Štúdium interdifúzie v systéme Fe-Ni a Fe-Co : Bakalárska práca
  Karas Richard  Pašák Matej (Thesis advisor) ; M980
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 42 s., CD-ROM
  diffusion difúzia materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74932
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book