Search results

Records found: 13  
Your query: Author = "Kneppo Ivan"
 1. Collection of solved examples in theoretical electrical engineering for students of mechanical engineering : Single-phase circuits / aut. Ján Vlnka, Jozefa Červeňová ; rec. Ivan Kneppo, Ján Dudáš, Ivan Makovíny, Dušan Hrubý
  Vlnka Ján ; 020020  Červeňová Jozefa ; 034000 Kneppo Ivan (rec.) Dudáš Ján (rec.) Makovíny Ivan (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Ludenscheid, Germany RAM-Verlag 2021 . - 180 s.
  ISBN 978-3-96595-010-8
  superpozícia Kirchhoffove zákony komplexné čísla theoretical electrical engineering superposition Kirchhoff's laws complex numbers
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  FIIT1000
  SJF8100
  N/A0200
  book

  book

 2. Zbierka riešených príkladov teoretickej elektrotechniky pre poslucháčov strojného inžinierstva : Jednofázové obvody / aut. Ján Vlnka, Jozefa Červeňová ; rec. Ivan Kneppo, Ján Dudáš, Ivan Makovíny, Dušan Hrubý
  Vlnka Ján ; 020020  Červeňová Jozefa ; 034000 Kneppo Ivan (rec.) Dudáš Ján (rec.) Makovíny Ivan (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2021 . - 134 s. 203 obrázkov, 2 tabuľky
  ISBN 978-80-227-5143-8
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF4100
  book

  book

 3. Čo je mikromechatronika? [cit.2008-05-26]
  Kneppo Ivan 
  2007
  Letná škola mechatroniky [online] : . (2007)
  z elektronických zdrojov
  (1) - monografia
  article

  article

 4. Stanovenie neistôt pri meraní a etalonáži elektrických veličín / Aut.: Kneppo,Ivan a kol
  Kneppo Ivan 
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenský metrologický ústav, 1994 . - preruš.str
  ISBN 80-88770-18-1
  meranie elektrických veličín vyhodnocovanie merania metrológia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Microwave integrated circuits / [aut.] Kneppo,I.; Ďal.aut.: Fabian,J.; Bezoušek,P.; Hrníčko,P.; Pavel,M
  Fabian J  Kneppo Ivan Bezoušek P (xxx) Hrníčko P (xxx) Pavel M (xxx)
  1.vyd.
  London : Chapman and Hall, 1994 . - 329 s
  ISBN 0-412-54700-7
  mikrovlnné integrované obvody MIC MESFET HEMT
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0101
  book

  book

 6. Mikrovlnové meranie porovnávacími metódami : /Komentár ku knihe/
  Kneppo Ivan 
  Bratislava, 1990
  STU v Bratislave FEI . - 14 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Microwave measurement by comparison methods : Studies in electrical and electronic engineering / [aut.] Kneppo,Ivan
  Kneppo Ivan 
  Bratislava : Veda, 1988 . - 280 s
  monografia
  book

  book

 8. Microwave measurement by comparison methods = Mikrovlnné meranie porovnávacími metódami : Habil.práca : Obh. 12.07.1991 / [aut.] Kneppo,Ivan, Ing. CSc
  Kneppo Ivan 
  Amsterdam : Elsevier, 1988 . - 286 s : príl. komentár
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Metódy merania dielektik pri vysokých frekvenciách : Výskumná etapová správa za roky 1976, 1977. Výskumná úloha č. III-9-3/4
  Melicherčík Ján (Research team head)  Steiner Vladimír Kneppo Ivan Bilík Vladimír ; E040 Hruškovic Miloslav
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1977 . - 196 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 10. Vybrané prvky a meracie metódy v mikrovlnnej technike : Výskumná správa - etapa 1983 - 1985. Výskumná úloha č. III-6-3/5-2
  Melicherčík Ján (Research team head)  Bezek Ján ; E230 Raffaj Vladimír Bilík Vladimír ; E040 Slobodník Vladimír Steiner Vladimír Papšo Juraj Kvasnička Ján Kneppo Ivan Vavra Štefan Hajach Peter ; E230
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 127 s príl.
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.