Search results

Records found: 3  
Your query: Author = "Korec Matej"
 1. Human Reliability Analysis in Power Engineering
  Janíček František ; E020  Kovács Zoltán Krondiak Emil Korec Matej
  AT&P Journal Plus . č. 2. Riadenie v energetike (2008), s.44-48
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (3) - článok
  article

  article

 2. Analýza dopadov navýšenia inštalovanej kapacity obnoviteľných zdrojov na objemy rezervácie podporných služieb
  Smitková Miroslava ; E020  Korec Matej Krondiak Emil Šedivý Juraj ; E020 Šulc Igor ; E020
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.142-147
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Obnoviteľné zdroje energie v podmienkach SR
  Janíček František ; E020  Kultan Jaroslav Korec Matej Šedivý Juraj ; E020 Krondiak Emil
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.148-155
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article