Search results

Records found: 106  
Your query: Author = "Kotras Peter"
 1. Zmeny geometrického tvaru prierezu v mieste ohybu rúr a profilov pri ohýbaní za studena
  Borza Boris  Kotras Peter (Thesis advisor) ; M150
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58695
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Tvarová príprava Sn fólie pre spájkovanie výkonových modulov
  Lányi Štefan  Kotras Peter (Thesis advisor) ; M150
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  cutting strihanie ohýbanie bending
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58639
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh nosného profilu pre exteriérovú a interiérovú architektúru vyrobeného z oceľového plechu ohýbaním = Designing of carrier profil for exterior and interior architecture made of steel plate by bending : Diplomová práca
  Fraňo Roman  Kotras Peter (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  konštrukčné profily
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv geometrie tvaru odľahčovacieho otvoru (ov) na pevnosť rebra - časti krídla ultraľahkého lietadla (ULL) = Effect of endurance hole (s) shape on the strength of the fillet - part of ultralight aircraft wing (UAC) : Diplomová práca
  Brezovský Ferdinand  Kotras Peter (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  tvárnenie simulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Pevnosť výliskov vyrábaných technológiou ohýbania s prídavným protitlakom
  Špilová Dana ; M150  Kotras Peter ; M150 Bílik Jozef ; M3000
  Forming 2008 : . s.58
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Vplyv prípravy polotovaru na odpruženie a presnosť pri výrobe súčiastok ohýbaných do tvaru "V"
  Špilová Dana ; M150  Kotras Peter ; M150
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation :
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Vplyv mazania na medzný stupeň ťahania z tenkých plechov = Effect of lubrication on the terminalpoint of drawing takings from slim metal plate : Diplomová práca
  Baboľ Marek  Kotras Peter (xxx) ; M150
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KTv, 2007
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  ťahanie trenie mazanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Additional back pressure and its influence on springbeck at bending. Prídavný protitlak a jeho vplyv na odpruženie pri ohýbaní
  Špilová Dana ; M150  Kotras Peter ; M150
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation :
  ohýbanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Presnosť výtvarkov vyrobených ohýbaním s prídavným protitlakom
  Špilová Dana ; M150  Kotras Peter ; M150
  Forming 2007 : . s.265-270
  ohýbanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Influence of lubrication on shape and surface quality of stainless steel formed pieces. Vplyv mazania na tvar a kvalitu povrchu častí výťažkov z antikoróznych plechov
  Kotras Peter ; M150  Špilová Dana ; M150 Lazar Roman ; M150
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.587-592
  trenie mazanie ťahanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.