Search results

 1. Sémantická segmentácia obrazu pomocou hlbokej neurónovej siete
  Kováč Matúš ; 070200  Bachratý Viktor ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - Neobsahuje CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134857
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre budenie vysokonapäťového skúšobného transformátora
  Kováč Matúš ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : I-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143687
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Monitorovanie bezpečnostných informácií a udalostí
  Kováč Matúš ; 070400  Laštinec Ján ; 070300 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.4. počítačové inžinierstvo ; Degree program : I-IT2
  informačná bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142851
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Development of an automated control system for conventional HV testing sources / aut. Marek Pípa, Attila Kment, Matúš Kováč, František Janíček
  Pípa Marek ; 032000  Kment Attila ; 032000 Kováč Matúš ; 030000 Janíček František ; 032000
  Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018 : . S. 182-185
  measurement automation alternating sources test sources high voltage
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Brankár pre simulovaný robotický futbal
  Kováč Matúš ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 22.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115560
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre napájanie skúšobného VN transformátora
  Kováč Matúš ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 60 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131107
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Návrh používateľského rozhrania pre inteligentnú miestnosť
  Kováč Matúš ; 037000  Rozinaj Gregor (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : B-TLK . - 54 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97956
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Elektrické ochrany v trakčných napájacích staniciach
  Lichvan Štefan ; 032000  Kováč Matúš (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ELT . - 62 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88813
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy : dát. obhaj. 16.12.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Kováč Matúš ; 032000  Eleschová Žaneta (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 16.12.2015 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-ENE . - 117 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130559
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Evalutation of voltage stability of a power system using modal snalysis / aut. Matúš Kováč, Žaneta Eleschová, Igor Pojzl, Vladimír Volčko, Pavol Heretík, Marián Ivanič
  Kováč Matúš ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 Pojzl Igor ; E Volčko Vladimír ; 032000 Heretík Pavol ; 032000 Ivanič Marián ; 032000
  Elektroenergetika 2015 : . CD-ROM, S. 504-507
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article