Search results

 1. Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
  Kolesárová Lenka ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146519
  diplomová práca
  book

  book

 2. Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu
  Matia Matej ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146775
  diplomová práca
  book

  book

 3. Polyfunkčný bytový dom
  Sventeková Karin ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120304
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Rezidencia veľvyslanca
  Mikovčák Viktor ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127922
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Rezidencia veľvyslanca
  Lipiansky Vladimír ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127991
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu
  Aschenbrierová Veronika ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146268
  diplomová práca
  book

  book

 7. Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu
  Dulín Adam ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146754
  diplomová práca
  book

  book

 8. Industrial heritage education by virtual reality / aut. Vladimír Hain, Roman Hajtmanek, Eva Kráľová
  Hain Vladimír ; 054140  Hajtmanek Roman ; 058180 Kráľová Eva ; 053130
  SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. . S. 489-496
  https://sgemvienna.org/index.php/24-sgemviennagreen-vienna-committee/81-conference-proceedings
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (3) - článok
  article

  article

 9. Rezidencia veľvyslanca
  Mesíková Veronika ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127988
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja
  Beňák Miroslav ; 902020  Kráľová Eva ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 27.08.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : D-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124429
  dizertačná práca
  book

  book