Search results

 1. Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
  Sojka Jaroslav ; M3000  Krafský Roman ; M3000 Chaus Alexander ; M3000 Pokrovský A
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.224-227
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Štúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania
  Krafský Roman ; M3000  Sojka Jaroslav ; M3000 Chaus Alexander ; M3000
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.200-202
  odlievanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Predúprava povrchu ocele pred galvanickým chrómovaním využitím plazmového výboja v elektrolyte = Pretreatment of steel surface before galvanic chrome plate using the plasma discharges in electrolyte : Diplomová práca
  Krafský Roman ; M3000  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009 . - 71 s Príloha, 1 CD-ROM
  elektrolyticko-plazmové leštenie drsnosť povrchu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Počítačová simulácia odlievania silumínového odliatku do kovovej formy = Computer simulation casting Al-Si cast in metal molds : Bakalárska práca
  Krafský Roman ; M3000  Pokusová Marcela (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007 . - 50 s príl., 1 CD-ROM
  WinCast simulácia odliatky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book