Search results

 1. Vplyv dlhodobej prevádzky na zmeny vlastností austenitických ocelí primárneho okruhu JE VVER-440
  Krajčovič Michal  Kupča Ľudovít (Thesis advisor)
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  austenitické ocele mechanické vlastnosti únava mechanical properties fatigue
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75315
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Hodnotenie vlastností ocelí primárneho okruhu jadrovej elektrárne po dlhodobej prevádzke = Steel's properties evaluation of nuclear power plant's primary loop after long time service : Bakalárska práca
  Krajčovič Michal  Kupča Ľudovít (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 46 s 1 CD-ROM
  vlastnosti ocele
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Prenos videoslužieb pomocou technológie DSL
  Krajčovič Michal  Talanda Miroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 67 s
  Telekomunikácie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Ekonomický a finančný slovník / [aut.]Yves Bernard, CLAJean-Claude Colli; Jozef Guzmický, Michal Krajčovič
  Bernard Yves  Colli Jean-Claude Guzmický Jozef (xxx) Krajčovič Michal (xxx)
  1.vyd.
  Bratislava : Práca, 1992 . - 294 s
  ISBN 80-7094-272-X
  ekonomika slovníky financie Slovníky ekonomické Slovníky finančné
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF5100
  book

  book