Search results

 1. Návrh hydrostatického systému transmisie
  Fukasová Beáta ; 020060  Krchnár Jozef ; 020060 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133487
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. 800 riešených príkladov z mechaniky tekutín. Zv. 1. aut. Branislav Knížat ; rec. Karol Prikkel, Jozef Krchnár
  Knížat Branislav ; 020060  Prikkel Karol ; 020060 (rec.) Krchnár Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Slovenská technická univerzita 2016 . - 264 s.
  ISBN 978-80-227-4607-6
  mechanika tekutín fluid mechanics
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF12120
  book

  book

 3. Návrh hydraulického systému strihacieho stroja
  Dedinský Marek ; 020040  Krchnár Jozef (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98696
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh viacmotorového hydrostatického pohonu mobilného stroja
  Kuboš Jakub ; 020040  Krchnár Jozef (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99066
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Úprava skúšobného okruhu pre proporcionálne rozvádzače
  Némethy Michal ; 020040  Krchnár Jozef (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : I-HPSZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113229
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Simulation of selected variables in hydraulic circuit for cutting
  Prikkel Karol ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2014 : . s. 21
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Pracovné kvapaliny v hydrostatických mechanizmoch
  Kollar Milan ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83885
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Návrh dvojmotorového pohonu pojazdu mobilného stroja
  Janda Marek ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering hydrostatic system hydrostatický prevod hydrostatický systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89783
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Návrh a simulácia uzavretého hydraulického systému pre naviják žeriavu typu offshore.
  Jantolák Ján ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 55
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment žeriav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112711
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Hydroturbo 2014 : zborník príspevkov, 22. ročník medzinárodnej konferencie o vodnej energetike. Bratislava, 23. - 25. 9. 2014 elektronický zdroj
  Kinczer, Tomáš, ; V170 (Editor) Dušička, Peter, ; V170 (rec.) Knížat, Branislav, ; J0040 (rec.) Krchnár, Jozef, ; J0040 (rec.)
  Hydroturbo 2014 22. 23. - 25. 9. 2014 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - CD-ROM, 469 s.
  ISBN 978-80-227-4249-8
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (6) - článok
  book

  book