Search results

 1. Konštrukčno-materiálové úpravy na potrubnom rozvode napájacej vody v parogenerátoroch PGV - 213
  Kupča Ivan ; J  Švec Pavol (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials corrosion korózia strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94642
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Spaľovňa na biomasu pre obec Hronské Kľačany
  Kupča Ivan ; J  Kleman Tomáš (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery fuel biomass boiler energy kotolňa energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51153
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book