Search results

Records found: 279  
Your query: Author = "Kuracina Richard"
 1. Explosion parameters of air dispersed nitrocellulose ignited by exploding wire / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, László Kosár
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 Kosár László ; 065000
  NTREM '23 : . S. 373-381
  nitrocellulose dust explosion exploding wire
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Study into the Fire and Explosion Characteristics of Polymer Powders Used in Engineering Production Technologies / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Eva Buranská, László Kosár, Peter Rantuch, Lenka Blinová, Dagmar Měřínská, Peter Gogola, František Jurina
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 Buranská Eva ; 065200 Kosár László ; 065000 Rantuch Peter ; 065300 Blinová Lenka ; 065100 Měřínská Dagmar Gogola Peter ; 061000 Jurina František ; 063200
  Polymers . Vol. 15, iss. 21 (2023), s. 1-19
  polyamide polypropylene UHMW polyethylene dust explosion hazard
  https://www.mdpi.com/2073-4360/15/21/4203
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Určenie horľavosti prachu modifikovanou Hartmannovou trubicou
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 Kosár László ; 065000 Buranská Eva ; 065200
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce : . S. 31-35
  Hartmannova trubica horľavosť prach výbušnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Požiarnotechnické parametre horľavých prachov a ich význam pre prax / aut. Zuzana Szabová, Richard Kuracina, Eva Buranská, László Kosár
  Szabová Zuzana ; 065200  Kuracina Richard ; 065200 Buranská Eva ; 065200 Kosár László ; 065000
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce : . S. 102-109
  teplota vznietenia rozvírený prach usadený prach granulometria výbuchové parametre
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Hodnotenie vplyvu veľkosti častíc kyseliny acetylsalicylovej na požiarnotechnické charakteristiky / aut. László Kosár, Adam Holec, Richard Kuracina, Zuzana Szabová
  Kosár László ; 065000  Holec Adam ; 060000 Kuracina Richard ; 065200 Szabová Zuzana ; 065200
  Pokrok v požiarnom a bezpečnostnom inžinierstve 2023 : . S. 122-130
  kyselina acetylsalicylová požiarnotechnické charakteristiky rozvírený prach výbuchová komora
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - skriptá
  article

  article

 6. Study into influence of different types of igniters on the explosion parameters of dispersed nitrocellulose powder
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 Kosár László ; 065000 Sahul Martin ; 061000
  Journal of Loss Prevention in the Process Industries . Vol. 83, (2023), s. 1-13
  nitrocellulose igniter dust dispersion system combustion
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950423023000475
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Štúdium výbuchových charakteristík zvírených prachov pri rôznych podmienkach
  Škvarka Marián ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (Thesis advisor)
  2023
  MTF ; 17.02.2023 ; bezpečnostné vedy ; D-INBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159089
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Bezpečnosť práce pri obsluhe elektrostatického odlučovača
  Haššo Roman ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (Thesis advisor)
  2023
  MTF ; 26.06.2023 ; bezpečnostné vedy ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=167111
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Dozimetrická bezpečnosť pre vstup do kontrolovaného pásma
  Sivoň Tomáš ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (Thesis advisor)
  2023
  MTF ; 26.06.2023 ; bezpečnostné vedy ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163422
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Posúdenie bezpečnosti práce a analýza rizík na vybranom zariadení
  Otiepková Simona ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (Thesis advisor)
  2023
  MTF ; 26.06.2023 ; bezpečnostné vedy ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=161604
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.