Search results

 1. New strategies of virtuality in programming of production technology
  Božek Pavol ; M6000  Mihok Jozef Barborák Oto Lahučký Dušan Vaňová Jaromíra ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.0403-0404
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Zmena technológie mení tvar súčiastky
  Lahučký Dušan  Kacko Peter
  Funkčné povrchy 2004 : . s.114-117
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 3. Aspekty stykovej tuhosti na proces obrábania
  Lahučký Dušan 
  Funkčné povrchy 2002 : . s.85-86
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 4. Návrh technológie výroby ozubených kolies s otvorom viacdrážkového profilu : Diplomová práca
  Janeček Miloslav  Ľahučký Dušan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOOS , 1993
  MTF ; . - 65 s príl
  strojárska technológia obrábanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Technologické možnosti spájania RTP do RTK : Diplomová práca
  Pitoňák Vladimír  Ľahučký Dušan (xxx)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KMARTP, 1989
  MTF ; . - 70 s abstr.
  robotizované pracoviská strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Príspevok k riešeniu problematiky zvýšenia výroby bezobslužnj kapacity RTP v podmienkach k.p. TOS Trenčín : Diplomová práca
  Galko Ferdinand  Lahučký Dušan (xxx)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KOOSaM, 1987
  MTF ; . - 86 s príl
  Strojárska technológia-obrábanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Príspevok k problematike výskumu a vývoja bezobslužných obrábacích strojov pre rotačné súčiastky. / [aut.] Lahučký,Dušan
  Lahučký Dušan 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1985 . - 148 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book