Search results

Records found: 14  
Your query: Author = "Lasz Jozef"
 1. Meranie a vyhodnotenie prevádzky v sieťach LAN a IP
  Lasz Jozef  Kotuliak Ivan (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 50 s
  Telekomunikácie
  diplomová práca
  book

  book

 2. Measurement of Traffic Profile in Ethernet Network
  Kotuliak Ivan ; E240  Lasz Jozef
  Proceedings EC-SIP-M 2005. 5th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services : . s.240-244
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Measurement of Traffic Profile in Ethernet Network
  Benkovič Roman  Lasz Jozef Kotuliak Ivan ; E240
  RTT 2004. Conference "Research in telecommunication technology 2004" : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Fyzika : Návody na praktické cvičenia z fyziky
  Lasz Jozef 
  2.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 248 s
  ISBN 80-227-1406-2
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI48000
  book

  book

 5. Fyzika : Návody na praktické cvičenia z fyziky
  Lasz Jozef 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 248 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI12000
  book

  book

 6. Fyzika : Návody na praktické cvičenia z fyziky / Jozef Lasz a kol.
  Lasz Jozef (xxx) 
  1.vyd., 1.dotl.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 248 s
  ISBN 80-227-0804-6
  fyzika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI3000
  FIIT0100
  MTF4100
  book

  book

 7. Fyzika : Návody na praktické cvičenia z fyziky / Aut.: Lasz,Jozef a kol
  Lasz Jozef 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 248 s
  ISBN 80-227-0701-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI91100
  book

  book

 8. Riadená samostatná práca študentov a využitie počítačov v predmete Fyzika : Správa k záverečnej oponentúre etapy výskumnej úlohy RS-I-01-05-16/5
  Adlerová Eleonóra (Research team head)  Náter Ivan Červeňová Mileva Flašíková Nadežda Lasz Jozef Skočková Eva Vlnieška Alfred ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 10 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Riadená samostatná práca študentov a využitie počítačov v predmete Fyzika : Správa k priebežnej oponentúre etapy výskumnej úlohy RS-I-01-05-16/5
  Adlerová Eleonóra (Research team head)  Náter Ivan Červeňová Mileva Flašíková Nadežda Lasz Jozef Skočková Eva Vlnieška Alfred ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 12 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. 10.Fyzika

  Fyzika : Návody pre praktické cvičenia z fyziky / [aut.] Lasz,Jozef
  Lasz Jozef 
  1. vyd.
  Bratislava : Alfa, 1987 . - 184 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book