Search results

Records found: 25  
Your query: Author = "Leimberger Peter"
 1. Druhá generácia európskych noriem pre energetickú hospodárnosť budov a vetracie a klimatizačné systémy rady EN 16798 prináša nový gradient
  Löffler Jozef  Leimberger Peter ; 010290
  Vetranie a klimatizácia 2016. Zelená úsporám energie : . S. 124-128
  právne predpisy klimatizácia vetranie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Súčasné priority európskej normalizačnej komisie pre vetranie a klimatizáciu
  Leimberger Peter ; V290  Löffler Jozef
  Vetranie a klimatizácia 2015. Systémy "Vetrania a klimatizácie" v procese energetického auditu budov : . S. 91-94
  vetranie klimatizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Technické zariadenia budov 3 : Vetranie a klimatizácia - cvičenia
  Straková Zuzana ; 010290  Šabíková Jana ; 010290 Leimberger Peter ; 010290 Boďo Róbert ; 010290 Székyová Marta ; 010290 (rec.) (rec.) Kovář Jaroslav
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 288 s.
  ISBN 978-80-227-4362-4
  vetranie ventilation
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  SVF14020
  Technické zariadenia budov 3

  book

 4. Vetranie a klimatizácia 2015. Systémy "Vetrania a klimatizácie" v procese energetického auditu budov : zborník prednášok zo 17. vedecko-odbornej konferencie. Horný Smokovec, SR, 2. - 3. 6. 2015
  (Editor) Leimberger, Peter, ; 010290 (Editor) Švecová, Zuzana, (rec.) Székyová, Marta, (rec.) Löffler, Jozef,
  Vetranie a klimatizácia 2015 17. Horný Smokovec, Slovenská republika 2. - 3. 6. 2015
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015 . - 103 s.
  ISBN 978-80-89216-74-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (6) - článok
  book

  book

 5. Vetranie a klimatizácia 2014. Optimalizované návrhy systémov vetrania a klimatizácie : zborník prednášok zo 16. vedecko-odbornej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 17. - 18. 6. 2014 elektronický zdroj
  Leimberger, Peter, ; V290 (Editor) Székyová, Marta, ; V290 (rec.) Straková, Zuzana (rec.) ; V290
  Vetranie a klimatizácia 2014 16. 17. - 18. 6. 2014 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2014 . - CD ROM, 170 s.
  ISBN 978-80-89216-63-5
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (7) - článok
  book

  book

 6. Hodnotenie energetickej náročnosti systémov vetrania.
  Leimberger Peter ; V290 
  Vetranie a klimatizácia 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.119-120
  ventilation vetranie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Vetranie a klimatizácia 2013 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 15. vedecko-odbornej konferencie. Tatranská Lomnica, SR, 25.-26.9.2013
  Chmúrny Ivan (rec.) ; V180  Straková Zuzana (rec.) ; V290 Šabíková Jana (rec.) ; V290 Leimberger Peter (Editor) ; V290
  1.vyd.
  Bratislava : SSTP, 2013 . - 123 s CD-ROM
  ISBN 978-80-89216-56-7
  zborník
  (6) - článok
  book

  book

 8. Vetranie plynových kotolní.
  Leimberger Peter ; V290 
  Sanhyga 2012 : . s.95-98
  boiler kotolne
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 9. Príspevok k vetraniu pri požiaroch stavieb
  Leimberger Peter ; V290 
  Vetranie a klimatizácia 2006 : . s.141-143
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Vetranie v energeticky hospodárnych bytových domoch
  Leimberger Peter ; V290 
  Vnútorná klíma budov 2005. Environmentálne aspekty tvorby interiérového prostredia budov : . s.192-195
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.