Search results

 1. Návrh prípravku pre výrobu oceľových výstuží betónových panelov (Forming steel reinforcements of building panels suit-able for low energetic buildings) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Molnár Tomáš ; J0070  Beniak Juraj (xxx) ; J0070 Onderová Iveta (Consultant) ; J0070 Lenárt Milan (Opponent) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 80 s
  prípravok na ohýbanie ťahová skúška tvarovanie, ohýbanie oceľovej výstuže tensile test brake press forming reinforcement
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Experimentálne overenie materiálových vlastností oceľových výstuží
  Onderová Iveta ; J240  Lenárt Milan ; J240
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  prípravok materiálové vlastnosti fixture steel brace
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. An area of the cut and its dimensions vs the Fibonacci ´s series = Odrezávaná vrstva, jej rozmery vs Fibonacciho postupnosť
  Javorčík Ladislav ; J240  Lenárt Milan ; J240
  Rozvoj technológie obrábania RTO 2005 = Development of metal cutting DMC 2005 : . s.SK19-SK20
  a cut area dimensions Fibonacci series
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Teória obrábania a nástroje : Návody na cvičenia
  Javorčík Ladislav ; J240  Lenárt Milan ; J240
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 130 s
  ISBN 80-227-2182-4
  obrábanie teória nástroje
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF199100
  book

  book

 5. Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá : Projekt APVT 68/2002. Etapa III.
  Kolláth Ľudovít ; J240  Šooš Ľubomír ; J240 Lenárt Milan ; J240 Beniak Juraj ; J240 Gros Peter ; J240 Chren Ondrej ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KVT, 2004 . - 14 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 6. Skúsenosti s hodnotením vedomostí,schopností a zručností študentov z predmetu výučby - výrobné stroje a systémy.
  Javorčík Ladislav ; J240  Lenárt Milan ; J240
  Setkání ústavů a kateder odboru Výrobní stroje a robotika : . s.CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Tajomstvo konštrukcie `stieracích doštičiek` fy Coromant
  Lenárt Milan ; J240 
  Strojné inžinierstvo 2003 = Mechanical Engineering 2003 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Súbor prác z oblasti rezných nástrojov a technológie obrábnia. Habilitačná práca / [aut.] Lenárt,Milan
  Lenárt Milan ; J240 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 1996 . - 120 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book

 9. Kontinuálne plniace zariadenie pre zberné vozidlá komunálneho odpadu
  Palčák František ; J250  Élesztös Pavel ; J220 Hulla Ivan Gerthoffer Alexander Májek Ján Lenárt Milan ; J240 Palčák Dušan
  1989
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 10. Teória obrábania a nástroje : Návody na cvičenia / [aut.] Javorčík,L.; Lenart,M
  Javorčík Ladislav ; J240  Lenárt Milan ; J240
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 132 s
  ISBN 80-227-0121-1
  obrábanie nástroje teória
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF13001
  book

  book