Search results

Records found: 7  
Your query: Author = "Lendelová Jana"
 1. External pressures distribution on tensioned membrane roofs
  Franek Michal ; 010180  Lendelová Jana Macák Marek ; 010220 Hubová Oľga ; 010250
  Proceedings of the enviBUILD 2019 : . online, s. 69-74
  external pressure coefficients boundary layer wind tunnel tensioned membrane roofs
  https://content.sciendo.com/view/book/9788395669699/10.2478/9788395669699-012.xml
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Pressure distribution on duopitch roofs for agricultural structures
  Franek Michal ; 010180  Lendelová Jana Macák Marek ; 010220 Hubová Oľga ; 010250
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] . online, s. 12-16
  pressure distribution wind tunnel
  http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055220680/9788055220680.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Dôležitosť využitia modelov k analýzam vonkajších faktorov ovplyvňujúcich kvalitu prostredia v ustajňovacích objektoch
  Lendelová Jana  Žitňák Miroslav Krandušovská Ingrid Botto Ľubomír Žilinský Juraj ; 010180 Franek Michal ; 010180
  Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015 : . S. 29-32
  prirodzené vetranie modelovanie tepelná záťaž dojnice
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Analýza sálavého vykurovania v stajniach / aut. Mária Budiaková ; Pavel Novák, Jana Lendelová
  Budiaková Mária ; A4140  Novák Pavel (rec.) Lendelová Jana (rec.)
  Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2014 : [elektronický zdroj] . CD ROM, S. 69-72
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2013 [elektronický zdroj] : Zborník prednášok z vedecko-technickej konferencie AGROKOMPLEX. Nitra,SR, 23.8.2013
  Budiaková Mária (rec.) ; A4140  Novák Pavel (rec.) Lendelová Jana (rec.) Šottník Jaroslav (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : SSTP, 2013 . - CD-ROM, 133 s
  ISBN 978-80-89216-55-0
  zborník
  (5) - článok
  book

  book

 6. Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2012 [elektronický zdroj] : Zborník prednášok z odborného seminára AGROKOMPLEX. Nitra,SR,24.8.2012
  Novák Pavel (rec.)  Lendelová Jana (rec.) Šottník Jaroslav (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2012 . - 83 s (CD-ROM)
  ISBN 978-80-89216-48-2
  video - CD Rom
  (7) - článok
  book

  book

 7. Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2011 : Zborník prednášok z odborného seminára s medzinárodnou účasťou 19. august 2011 AGROKOMPLEX NItra
  Novák Pavel (rec.)  Lendelová Jana (rec.) Šottník Jaroslav (rec.)
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2011 . - 72
  ISBN 978-80-89216-40-6
  zborník
  (2) - článok
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.