Search results

 1. Návrh využitia myšlienkových máp ako predpokladu pre zefektívnenie manažérskych funkcií v PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
  Hudáková Martina  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90489
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v Faurecia Slovakia s.r.o., Hlohovec
  Čóriová Monika  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90667
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využívania kompetenčného modelu v Holcim (Slovensko), a.s.
  Andrisková Magdaléna ; M  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competency model competencies manažérske kompetencie kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84589
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v SOFER s. r. o.
  Pristáč Šimon  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management steel frame analysis failure quality analýza príčina chyba kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90422
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie systému komunikácie v EURO PUMPS TECH, s.r.o.
  Dadík Michal ; M  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant vnútropodniková komunikácia komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79006
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.
  Švantnerová Mária ; M  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90404
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia v NES Nová Dubnica, s.r.o.
  Jantošovičová Anna ; M  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management organizational structure zdokonaľovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79072
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky
  Babaštová Mariana ; M  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant podniková kultúra etika symboly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84894
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh integrácie manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu a BOZP v Dr. Oetker, spol. s r.o.
  Orlíková Gabriela  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  integrácia manažment kvality process
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62966
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh rozvoja marketingovej stratégie v SLOVRIA SLOVAKIA, a.s.
  Prokopová Jana  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie evaluation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58363
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book