Search results

 1. Analýza merania pozdĺžnej dynamiky vozidla
  Lukáč Michal ; 020030  Milesich Tomáš ; 020030 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144387
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Marketing Identity - Dizajn, ktorý predáva [elektronický zdroj] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku, v dňoch 4. - 5. novembra 2013
  Rybanský Rudolf (Editor)  Zaušková Anna (Editor) Klementis Martin (rec.) Lukáč Michal (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013 . - online
  ISBN 978-80-8105-554-6
  https://docs.google.com/file/d/0B9mEWZ7toNFNUlBYeXRqVFpjLVk/edit?pli=1
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  book

  book

 3. Návrh, výroba a skúšanie ihlových ložísk pre uloženie planét v mechanizmoch (2k+r) automobilových prevodoviek
  Lukáč Michal ; J  Vereš Miroslav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines transmission prevodovka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99927
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Priehradné staviteľstvo na Slovensku : Originality. Míľniky. Zaujímavosti.
  Bednárová Emília ; V150  Lukáč Michal ; V150 Lukáč Miroslav Minárik Marián ; V150 Bakaljarová Marta Lipták Branislav Miščík Marián Panenka Peter Stoličný Ján
  Bratislava : KUSKUS,s.r.o., 2010 . - 206 s.
  ISBN 978-80-970428-0-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3110
  book

  book

 5. Some Problems in the Projects of the Pump-station of Hydropower Plant IpeL in Slovakia.
  Hruštinec Ľuboš ; V150  Lukáč Michal ; V150 Kuzma Jozef ; V150
  Twenty-third International Congress On Large Dams : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Water reservoirs and dams : Their role as artificial sources of water supply for society
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150 Lukáč Miroslav
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 260 s
  ISBN 978-80-227-3028-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 7. Geologické, morfologické a ekologické aspekty výberu profilu priehrad nádrží
  Lukáč Michal ; V150  Marikovičová Andrea
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 52, č. 1-2 (2009), s.10-13
  ecological aspects ekologické aspekty morfologické pomery morphological conditions proces zanášania process of siltation vlnová abrázia wave abrasion
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Analýza faktorov energetickej náročnosti sypaných priehrad
  Lukáč Michal ; V150  Marikovičová Andrea
  Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : . s.153-158
  energetická náročnosť energy demand merná spotreba energie prepravná vzdialenosť specific consumption of energy demands transportation distance
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Poruchy a sanácie priehrad
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150
  XXXI. Přehradní dny 2008 : . s.7-12
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Vplyv reologických procesov v podloží na bezpečnosť vodného diela Kráľová.
  Hruštinec Ľuboš ; V150  Kuzma Jozef ; V150 Lukáč Michal ; V150 Černý Miroslav ; V150
  XXXI. Přehradní dny 2008 : . s.163-170
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article