Search results

 1. Vykurovanie. Cvičenia
  Kurčová Mária ; 010290  Koudelková Daniela ; 010290 (rec.) Lulkovičová Otília (rec.) Januška Juraj
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 173 s.
  ISBN 978-80-227-5002-8
  vykurovanie vykurovacia sústava tepelný príkon
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3001
  book

  book

 2. Prognózy uplatňovania slnečných energetických systémov v budovách s takmer nulovou spotrebou energie
  Skalík Lukáš ; 010290  Lulkovičová Otília
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 305-310
  kolektor slnečný dotácie príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Energetické a ekologické aspekty kombinovaných slnečných systémov na vykurovanie a chladenie budov
  Michaličková Simona ; 010290  Lulkovičová Otília (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 22.08.2017 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102513
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Návrh progresívneho zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre polyfunkčný objekt
  Molnár Andrej ; 010290  Lulkovičová Otília (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118860
  diplomová práca
  book

  book

 5. Analýza energetickej efektívnosti slnečného energetického systému pri obnove bytového fondu
  Kováčová Diana ; 010290  Lulkovičová Otília (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 08.11.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104610
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Inovácie pri navrhovaní prvkov slnečných energetických systémov
  Skalík Lukáš ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 313-316
  solárny kolektor solárny systém navrhovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Hodnotenie efektívnosti slnečného bivalentného systému v bytovom dome
  Kováčová Diana ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 309-312
  slnečné kolektory účinnosť bivalentný systém
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Solar Cooling - Analysis of Absorption Chiller with the Pair of Matter H2O/LiBr and NH3/H2O
  Michaličková Simona ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  solar cooling absorption chiller working solution
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Analysis of Ideal Absorption Cycle with Support of Solar Energy and the Use of Working Solutions H2O/LiBr and NH3/H2O
  Michaličková Simona ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  CLIMA 2016 : . online, [8] s.
  solar cooling absorption cycle single effect chiller working solution
  http://vbn.aau.dk/files/233715370/paper_382.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Slnečný energetický systém pre objekt bytového domu
  Gogová Stanislava ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118870
  diplomová práca
  book

  book