Search results

 1. Comparative study of alkylammonium- and alkylphosphonium-based analogues of organo-montmorillonites / aut. Jana Madejová, Martin Barlog, Ľuboš Jankovič, Michal Slaný, Helena Pálková
  Madejová Jana  Barlog Martin ; 042120 Jankovič Ľuboš Slaný Michal Pálková Helena
  Applied Clay Science . Vol. 200, (2021), s. (1-10), art. no. 105894
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume usporiadania alkylamóniových katiónov interkalovaných v montmorillonitoch
  Slaný Michal ; 042120  Madejová Jana (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 26.08.2019 ; Degreee discipline : 5.2.19. anorganická technológia a materiály ; Degree program : D-ATEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119951
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Utesnenie anodicky oxidovanej zliatiny AA1070 na báze zirkónia / aut. Matilda Zemanová, Jana Záchenská, Marián Bobok, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Záchenská Jana ; 040000 Bobok Marián Madejová Jana
  Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018 : . S. 98
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Cyclic corrosion testing anodized aluminium sealed with different methods / aut. Matilda Zemanová, Jana Záchenská, Tatiana Galicová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Záchenská Jana ; 040000 Galicová Tatiana ; 040000 Madejová Jana
  Corrosion and surface treatment in industry 2018, 26.-28.9.2018, Vígľaš, SR : . S. 62
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Influence of Pre-treatment on Zirconium Based Conversion Coating on AA2024 / aut. Matilda Zemanová, Ján Lokaj, Mária Karľová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Lokaj Ján ; 042110 Karľová Mária Madejová Jana
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 10, no. 2 (2017), s. 101-106
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 6. Konverzné povlaky na báze zirkónia pre hliníkovú zliatinu 2024 / aut. Matilda Zemanová, Ján Lokaj, Mária Karľová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Lokaj Ján ; 042120 Karľová Mária Madejová Jana
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi . CD-ROM, S. 35-41
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Characterization of clays from the Corumbatai formation used as raw material for ceramic industry in the Santa Gertrudes district, Sao Paulo, Brazil / aut. Andrezza de Almeida Azzi, Marek Osacký, Peter Uhlík, Mária Čaplovičová, Antenor Zanardo, Jana Madejová
  Almeida Azzi Andrezza de  Osacký Marek Uhlík Peter Čaplovičová Mária ; 902640 Zanardo Antenor Madejová Jana
  Applied Clay Science . Vol. 132, sp.iss. SI (2016), s. 232-242
  mineral composition technological behavior
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 8. Influence of grinding and sonication on the crystal structure of talc Čavajda V. / Vladimír Čavajda, Peter Uhlík, Arkadiusz Derkowski, Mária Čaplovičová, Mária Čaplovičová, Jana Madejová, Milan Mikula, Tomáš Ifka
  Čavajda Vladimír  Uhlík Peter Derkowski Arkadiusz Čaplovičová Mária Madejová Jana Mikula Milan ; C9160 Ifka Tomáš ; 042110
  Clays and Clay Minerals . Vol. 63, iss. 3-4 (2015), s. 311-327
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  unrecognised

  unrecognised

 9. Korózna odolnosť selektívnych vrstiev hodnotená IČ spektroskopiou / aut. Matilda Zemanová, Patrícia Krivdová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; C2120  Krivdová Patrícia ; C2120 Madejová Jana
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 5. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 20. - 21. október 2014 : . S. 74-80
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Reaction of Bentonites with Pyrite Concentrate after Wetting and Drying Cycles at 80 Degrees C: Relevance to Radioactive Waste (Radwaste) Storage
  Osacký M.  Šucha Vladimír Miglierini Marcel ; E060 Madejová Jana
  Clay Minerals . Vol. 47, Iss. 4 (2012), s.465-479
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article