Search results

Records found: 21  
Your query: Author = "Majtán Miroslav"
 1. Manažment / aut. Miroslav Majtán
  Majtán Miroslav 
  6. prepracované vydanie
  Bratislava: Sprint 2 s.r.o., 2016 . - 408 s.
  ISBN 978-80-89710-27-0
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  Manažment

  book

 2. Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác III. ročník, č.3. 2013
  Majtán Miroslav (rec.)  Lipták František (rec.)
  Bratislava : ALDO, 2013 . - 215 s
  ISBN 978-80-970759-3-4
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  book

  book

 3. The selection of appropriate type of financing for small and medium enterprises
  Majtán Miroslav  Šinský Petr
  Financial management of firmas and financial institutions : . s.486-491
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  article

  article

 4. Model riadenia rizík pre projekty prípravy nových produktov v priemyselných podnikoch v SR : Dizertačná práca
  Trenčan Branislav ; M190  Majtán Miroslav (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 166 s., autoreferát, CD-ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45882
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Projektový manažment
  Majtán Miroslav 
  1. vyd
  Bratislava : Sprint dva, 2009 . - 299 s
  ISBN 978-80-89393-05-3
  manažment projektový
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 6. Návrh modelu finančného manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky = Proposal of a model for financial management in small and medium sized industrial enterprises : Dizertačná práca
  Campbell Jana ; M190  Majtán Miroslav (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 154 s autoreferát
  finančný manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh metodiky komplexnej analýzy súčasného stavu firemnej kultúry v priemyselných podnikoch = Current State Comprehensive Analysis Methodology Proposal of Corporate Culture in Industrial Enterprises : Dizertačná práca
  Hoghová Katarína ; M190  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000 Cibáková Viera (Opponent) Majtán Miroslav (Opponent) Mičieta Branislav (Opponent)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 156 s príl (1 CD-ROM, autoreferát)
  firemná kultúra
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Manažment
  Majtán Miroslav 
  5. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2009 . - 405 s
  ISBN 978-80-89393-10-7
  komunikácia plánovanie etika manažérska etika podnikateľská etika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF27130
  book

  book

 9. Manažment
  Majtán Miroslav 
  3.vyd.
  Bratislava : Sprint, 2007 . - 429 s
  ISBN 978-80-89085-72-9
  manažment
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3120
  book

  book

 10. Manažment
  Majtán Miroslav 
  2.vyd.
  Bratislava : Sprint, 2005 . - 429 s
  ISBN 80-89085-17-2
  manažment
  učebnica
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.