Search results

 1. Obytný súbor Rínok Rača
  Švolík Milan ; 010270  Makýš Peter ; 010270 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158638
  diplomová práca
  book

  book

 2. Analýza možností implementácie BIM v stavebnej spoločnosti
  Mayer Pavol ; 010270  Makýš Peter ; 010270 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145695
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Aspects of realization affecting the surface of fair-faced concrete
  Vavrík Ivan ; 010270  Makýš Peter ; 010270
  CTM 2021 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 190-196
  fair-faced conrete realization formwork
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Aspects influencing the dispersion of fibers in FRC
  Ďubek Marek ; 010270  Petro Marek ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  CTM 2021 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 8-14
  reinforced concrete fiber reinforced concrete fiber dispersion fiber orientation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Methods of fiber detection in fibre reinforced concrete
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  CTM 2021 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 1-7
  reinforced concrete fiber fiber detection
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Nasiakavosť betónu – časť 3: experimentálna časť
  Briatková Olšová Jana  Briatka Peter ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 138-145
  betón concrete nasiakavosť water absorption experiment teplota temperature sušiareň oven skúšobný postup testing procedure veľkosť vzorky size of the sample soaking nasakovanie ustálená hmotnosť constant weight
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Analýza normohodín v nízkej ponukovej cene
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 21, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 3-7
  cena normohodina náklady
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Stanovenie vlhkosti, vzlínavosti a nasiakavosti betónu podľa STN 73 1316:1989 : rozborová úloha
  Briatková Olšová Jana  Briatka Peter ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  1. vyd.
  Nitrianske Rudno : Bria Invenia, 2021 . - 46 s.
  ISBN 978-80-972632-8-7
  betón concrete nasiakavosť betónu absorptivity of concrete citlivosť sensitivity skúšobný postup testing procedure limity limits
  príručka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 9. Nasiakavosť betónu – časť 1: význam
  Briatková Olšová Jana  Briatka Peter ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 125-130
  betón concrete nasiakavosť trvanlivosť durability permeabilita permeability water absorption exposure classes stupne vplyvu prostredia
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Analysis of the Current State of Automation of Hazard Detection Processes in BIM in Slovakia
  Mayer Pavol ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 Gašparík Jozef ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 17 (2021), online, [14] s., art. no. 8130
  BIM stavebníctvo BIM koordinácia
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/17/8130
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article