Search results

 1. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu využitím materiálnych vyučovacích prostriedkov
  Malovicová Jana  Krištofiaková Lucia (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 54 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zefektívnenie využívania metódy FMEA v spoločnosti Tecoplast PM Slovakia, s.r.o. Myjava
  Malovicová Jana  Horňák František (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  projektový tím náklady FMEA quality costs FMEA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58293
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v Tecoplast PM Slovakia, s.r.o. Myjava = Procurationsproposal of motivation system improvement of empoyees of Tecoplast PM Slovakia, Ltd. Myjava : Bakalárska práca
  Malovicová Jana  Horváthová Silvia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  motivačné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book