Search results

Records found: 3  
Your query: Author = "Manda Vladimír"
 1. Občan a dnešok ´13. Citizen and recent epoch ´13 : vedecké kolokvium, 3. september 2013, Nitra
  Špirko Dušan (Editor) ; R2020  Manda Vladimír (rec.) Šimanovská Tatjana (rec.) ; R2020
  Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013 . - 84 s
  ISBN 978-80-558-0433-0
  zborník
  (1) - článok
  book

  book

 2. Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied ´13 : vedecké kolokvium, 10.9.2013, Bratislava
  Špirko Dušan (Editor) ; R2020  Manda Vladimír (rec.) Zajko Marián (rec.) ; R2020
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013 . - 245 s
  ISBN 978-80-227-4043-2
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (9) - článok
  book

  book

 3. K niektorým aspektom formovania profilu absolventov technických univerzít
  Manda Vladimír 
  Úloha a podiel výučby spoločenských vied pri formovaní profilu absolventov inžiniersko-tehnického štúdia : . s.82-85
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.