Search results

Records found: 10  
Your query: Author = "Matejdes Marián"
 1. Preparation of fully dense boron carbide ceramics by Fused Filament Fabrication (FFF) / aut. Mária Vozárová, Erich Neubauer, Ľuboš Bača, Michael Kitzmantel, Jozef Feranc, Veronika Nagy - Trembošová, Peter Peciar, Michaela Kritikos, Martina Horváth Orlovská, Marián Janek, Marián Matejdes
  Vozárová Mária ; 042110  Neubauer Erich Bača Ľuboš ; 042110 Kitzmantel Michael Feranc Jozef ; 049370 Nagy - Trembošová Veronika ; 0600 Peciar Peter ; 020040 Kritikos Michaela ; 063200 Horváth Orlovská Martina ; 042110 Janek Marián ; 042110 Matejdes Marián
  Journal of the European Ceramic Society . Vol. 43, iss. 5 (2023), s. 1751-1761
  Boron carbide shaping additive manufacturing Fused filament fabrication (FFF)
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221922009803
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Metabentonite and metakaolin-based geopolymers: relation between kind of clay mineral, calcination temperature, and concentration of alkaline activator / aut. Michal Slaný, Eva Kuzielová, Matúš Žemlička, Marián Matejdes, Martin Tchingnabé Palou
  Slaný Michal  Kuzielová Eva ; 042110 Žemlička Matúš Matejdes Marián Palou Martin Tchingnabé ; 042110
  CEEC-PCMS1, 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science : . S. 76-76
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Využitie nových metód tvarovania biokeramiky pomocou 3D tlače / aut. Marián Janek, Ida Vašková, Zora Hajdúchová, Roman Fialka, Peter Veteška, Katarína Tomanová, Martina Horváth Orlovská, Jozef Feranc, Martina Ferancová, Marián Matejdes, Mária Vozárová, Vladimír Kovár, Ľuboš Bača
  Janek Marián ; 042110  Vašková Ida ; 049370 Hajdúchová Zora ; 042110 Fialka Roman ; 040000 Veteška Peter ; 042110 Tomanová Katarína ; 049170 Horváth Orlovská Martina ; 042110 Feranc Jozef ; 049370 Ferancová Martina ; 042110 Matejdes Marián Vozárová Mária ; 042110 Kovár Vladimír Bača Ľuboš ; 042110
  10. celoštátny odborný seminár: SILITECH : . S. 41-45
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Mechano-chemická syntéza práškov / Erik Znášik, Marián Matejdes, Peter Veteška
  Znášik Erik ; 040000  Matejdes Marián Veteška Peter ; 042110
  Chémia a technológie pre život, 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : . S. 111-112
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Mechanochemická syntéza práškov
  Znášik Erik ; 042110  Matejdes Marián (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 21.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157016
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Delamination by Repulsive Osmotic Swelling of Synthetic Na- Hectorite with Variable Charge in Binary Dimethyl Sulfoxide-Water Mixtures / aut. Volodymyr Dudko, Sabine Rosenfeldt, Renee Siegel, Jurgen Senker, Marián Matejdes, Josef Breu
  Dudko Volodymyr  Rosenfeldt Sabine Siegel Renee Senker Jurgen Matejdes Marián ; 042110 Breu Josef
  Langmuir . Vol. 38, iss. 35 (2022), s. 10781-10790
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.2c00965
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Fluorescence tuning of 2D montmorillonite optically active layers with beta-cyclodextrine/dye supramolecular complexes / Marian Matejdes, Adriana Czimerova, Marian Janek
  Matejdes Marián  Czímerová Adriana Janek Marián ; 042110
  AMSTERDAM ELSEVIER SCIENCE BV 2015
  Applied Clay Science . Vol. 114, (2015), s. 9-19
  ISSN 0169-1317
  METHYLENE-BLUE * SPECTRAL PROPERTIES * AQUEOUS DISPERSION * CHARGE-DENSITY * CLAY-MINERALS * SMECTITES * FILMS * CHEMISTRY * INTERCALATION * AGGREGATION
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000360772000002
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  unrecognised

  unrecognised

 8. Vhodnosť pBN na štúdium taveninových sústav v infračervenej a ďalekej infračervenej oblasti pomocou THz-TDS / aut. Marián Janek, Janek Vince, Marián Matejdes, Tomáš Zacher, Juraj Darmo, Štefan Kavecký, Alexander Šatka, Daniel Haško, Vladimír Danielik, František Uherek, Jozef Matuška
  Janek Marián ; C2110  Vince Andrej Matejdes Marián Zacher Tomáš Darmo Juraj Kavecký Štefan Šatka Alexander ; E030 Haško Daniel Danielik Vladimír ; C2120 Uherek František ; E030 Matuška Jozef
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 5. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 20. - 21. október 2014 : . S. 68-73
  THz-TDS infrared THz-TDS molten salt system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Preparation of 2D optically active layers using beta-cyclodextrine/dyes supramolecular complexes / aut. Marián Matejdes, Adriana Czímerová, Marián Janek
  Matejdes Marián  Czímerová Adriana Janek Marián ; C2110
  Programme and Abstractbook of 7th Mid-European Clay Conference, 16-19 September 2014, Dresden, Germany . S. 269
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Dielectric Properties of Boron Nitride in THz Region Synthesized with Nonenergetic CVD
  Janek Marián  Matejdes Marián Zacher Tomáš Vincze Andrej ; E030 Šatka Alexander ; E030 Haško Daniel Uherek František ; E030 Darmo Juraj Szöcs Vojtech Kavecký Štefan Danielik Vladimír ; C2120 Velič Dušan Lorenc Dušan Srnánek Rudolf ; E030 Matuška Jozef
  International Journal of Applied Ceramic Technology . Vol. 10, Iss. 4 (2013), s.art. no.12102, p. E167-E176
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article