Search results

Records found: 214  
Your query: Author = "Merica Marián"
 1. Vedecké práce KVP a VS 2014 : vedecký zborník = Researchs papers DPP and PA 2014 elektronický zdroj
  Merica Marián (Editor) ; M0100  Skripko Anatoly (rec.) Görner Karol (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014 . - CD ROM, 372 s
  ISBN 978-80-8105-598-0
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 2. Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj]
  Merica Marián (Compiler) ; M340  Skripko Anatoly (rec.) Strešková Elena (rec.) Liba Jozef (rec.) Šimonek Jaromír (rec.) Oborný Josef (rec.) Bobrík Miroslav (rec.) Feč Karol (rec.) Merica Marián (rec.) ; M0100
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 286 s [CD ROM]
  ISBN 978-80-227-3724-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (13) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Pohybové aktivity stredoškolskej mládeže a ich vzťah a motivácia k športovaniu
  Matejov Jaroslav ; M  Merica Marián (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 71 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects motivation motivácia pohybové aktivity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80855
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hra ako súčasť života žiakov mladšieho školského veku
  Merica Marián ; M0100  Kováčová Lucia
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.140-162
  telesná výchova pohybová hra
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Plávanie vo vede a v praxi na MTF STU v Trnave
  Merica Marián ; M0100  Hlavatý Rastislav ; M0100 Skripko Anatoly (rec.) Turek Milan (rec.) Bence Matej (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 181 s
  ISBN 978-80-227-3700-5
  plávanie
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  Plávanie vo vede a v praxi na MTF STU v Trnave

  book

 6. Telovýchovné aktivity na vysokej škole
  Merica Marián ; M0100 
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.133-139
  telovýchovné aktivity
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Postoje študentov k zdraviu a k pohybovým aktivitám
  Magyarová Estera ; M  Merica Marián (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 63 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects health zdravie pohybová aktivita životný štýl
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81121
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Racionálna výživa, pitný režim a psychohygiena študentov
  Gavenda Peter ; M  Merica Marián (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Psychohygiena BMI
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81059
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Racionálna výživa, pitný režim a psychohygiena študentov
  Kortinová Miroslava ; M  Merica Marián (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 81 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects food pitný režim výživa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85077
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zdravotný stav, pohybové aktivity a telesná zdatnosť študentov
  Moštenická Petra ; M  Merica Marián (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 66 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects telesná zdatnosť pohybová aktivita zdravotný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93041
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.