Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie pracovníkov v podniku KNOTT, spol. s r.o., Modra : Bakalárska práca
  Kaštýl Martin  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  personálny manažment motivačné teórie motivation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57436
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Získavanie, výber a prijímanie pracovníkov vo vybranom podniku
  Kovačičová Katarína  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  pracovníci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46992
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie systému adaptácie pracovníkov v podniku A&Z Rišňovský - Halász, s.r.o. Veľké Úľany
  Valášek Jozef  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptácia adaptation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47312
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu výrobnej logistiky v podniku SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o. Galanta
  Papp Attila  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  automatizácia výrobný proces materiálový tok logistic material flow
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27283
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie pracovníkov v podniku Banskobystrický pivovar, a.s. Banská Bystrica
  Roštecká Zuzana  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivačné teórie motivačné faktory motivácia pracovníkov motivačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70895
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analysis of the motivational factors in comparison with basic principles of performance management conception
  Mišáková Barbora ; M190  Chupáčová Ľubica ; M190 Odlerová Eva ; M4000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.81-85
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Aktívna politika trhu práce v okrese Považská Bystrica
  Michalíková Miriama  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  nezamestnanosť trh práce
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52369
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Prieskum uplatňovania riadenia ľudských zdrojov v manažérstve kvality = Inquiry of human resorces management of quality managering : Bakalárska práca
  Strákoš Boris  Mišáková Barbora (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 66 s Prílohy + 1 CD-ROM
  kvalita systém manažérstva kvality ľudské zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Prieskum uplatňovania riadenia ľudských zdrojov v manažérstve kvality = Survey of exercitation of human resources regulating in quality management : Bakalárska práca
  Fančovičová Alena  Mišáková Barbora (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 67 s Prílohy + 1 CD-ROM
  ľudské zdroje riadenie kvalita
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book