Search results

Records found: 10  
Your query: Author = "Mikloš Pavel"
 1. Elektrotechnické materiály : Návody na cvičenie / Aut.: Mikloš, Pavol a kol.
  Mikloš Pavel  Šály Vladimír ; E020 Olach Ondrej ; E140 Milovská Soňa ; E140 Lelák Jaroslav ; E020 Kopča Miroslav ; E020 Grusková Anna ; E020
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 257 s
  ISBN 80-227-1748-7
  elektrotechnické materiály materiálové inžinierstvo náuka o materiáloch
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI91300
  book

  book

 2. Elektrotechnické materiály : Návody na cvičenia
  Mikloš Pavel  Šály Vladimír ; E020 Olach Ondrej ; E140 Milovská Soňa ; E140 Lelák Jaroslav ; E020 Kopča Miroslav ; E020 Grusková Anna ; E020
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 117 s
  ISBN 80-227-1080-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Transportné vlastnosti látok v elektrickom poli : Hlavné výsledky
  Mikloš Pavel (Research team head)  Homolová Gabriela Kopča Miroslav ; E020 Lelák Jaroslav ; E020 Marec Dušan Ružinská Danka
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - nestr
  experimentálna fyzika
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Materiály a technológie 2 / [aut.] Formánek,Bedrich; Mikloš,Pavel; Poljak,František
  Poljak František  Formánek Bedrich ; E900 Mikloš Pavel
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1986 . - 145 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Štruktúra a vlastnosti materiálov 2 : Návody na cvičenia / [aut.] Jónová,Alena; Mikloš,Pavel; Rošková,Miroslava
  Mikloš Pavel  Jónová Alena Rošková Miroslava
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1985 . - 134 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Dielektrické vlastnosti látok : Výskumná správa čiastkovej úlohy štátného plánu výskumu I-1-3/7b "Optické a dielektrické vlastnosti látok pri kombinovaných poliach" za roky 1978-1980
  Štofa Ján (Research team head)  Jónová Alena Kopča Miroslav ; E020 Koščo Milan Mikloš Pavel Olach Ondrej ; E140 Ondrejkovič Emil Ružinská Danka
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 167 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Optické a dielektrické vlastnosti látok pri kombinovaných poliach : Výskumná správa čiastkovej úlohy štátného plánu výskumu I-1-3/7b za roky 1976-1977
  Štofa Ján (Research team head)  Jónová Alena Kopča Miroslav ; E020 Koščo Milan Lelák Jaroslav ; E020 Mikloš Pavel Olach Ondrej ; E140 Ondrejkovič Emil Ružinská Danka
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - 190 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Termoelektrické vlastnosti amorfných polovodičov : Záverečná výskumná správa fakultnej výskumnej úlohy El-F-75-3
  Formánek Bedrich ; E900  Mikloš Pavel
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1975 . - 41 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Závislosť koncentrácie a pohyblivosti voľných nosičov náboja od zloženia a štruktúry materiálu v polykryštalických vzorkách CdSb, Bi-Te-Se, Bi-Sb-Te : Záverčná výskumná správa fakultnej výskumnej úlohy Elf-72-2
  Formánek Bedrich ; E900  Mikloš Pavel
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1974 . - 61 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Termoelektrické vlastnosti antimonidu kademnatého pripraveného metódou práškovej metalurgie : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 29.02.1972 / [aut.] Mikloš,Pavel; Škol. řtourač,L
  Mikloš Pavel  Štourač L (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1970 . - 107 s
  elektrotechnológia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.