Search results

 1. The Adaptation Mechanisms of Bacteria Applied in Bioremediation of Hydrophobic Toxic Environmental Pollutants: How Indigenous and Introduced Bacteria Can Respond to Persistent Organic Pollutants-Induced Stress? / aut. Katarína Dercová, Slavomíra Murínová, Hana Dudášová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Murínová Slavomíra Dudášová Hana Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000
  Persistent Organic Pollutants . S. [29]
  https://www.intechopen.com/online-first/the-adaptation-mechanisms-of-bacteria-applied-in-bioremediation-of-hydrophobic-toxic-environmental-p (5th November, 2018)
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Odstraňovanie alkylfenolov z odpadových vôd adsorpčnou ozonizáciou / aut. Lenka Sumegová, Ján Derco, Slavomíra Murínová
  Sumegová Lenka  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 367-374
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Odstraňovanie syntetických špecifických organických látok reakciami s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Katarína Šimovičová, Angelika Kassai, Ivana Balážová Pijáková, Slavomíra Murínová, Barbora Urminská, Karol Šimkovič
  Derco Ján ; 046290  Valičková Mária Sumegová Lenka Šimovičová Katarína Kassai Angelika Balážová Pijáková Ivana Murínová Slavomíra Urminská Barbora ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 263-270
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Deštrukcia prebytočného kalu ozónom / aut. Lenka Sumegová, Ján Derco, Slavomíra Murínová
  Sumegová Lenka  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 305-308
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 5. Removal of Alkylphenols from Industrial and Municipal Wastewater / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Valičková Mária Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra
  Chemical and Biochemical Engineering Quarterly . Vol. 31, iss. 2 (2017), s. 179-185
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Bioremediation of contaminated sites as prevention of ecotoxicity and genotoxicity of persistent bioaccumulative pollutants – endocrine disruptors / aut. Katarína Dercová, Hana Dudášová, Slavomíra Murínová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Dudášová Hana Murínová Slavomíra Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000
  GEOHEALTH : . CD-ROM, s. 20-23
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Bioremediation of PCB-contaminated sediments and evaluation of their pre- and post-treatment ecotoxicity / aut. Hana Dudasova, Katarina Laszlova, Lucia Lukacova, Marta Balascakova, Slavomira Murinova, Katarina Dercova
  Dudášová Hana  Lászlová Katarína ; 044000 Lukáčová Lucia Balaščáková Marta ; 044000 Murínová Slavomíra Dercová Katarína ; 044000
  BERLIN WALTER DE GRUYTER GMBH 2016
  Chemical Papers / . Vol. 70, iss. 8 (2016), s. 1049-1058
  ISSN 0366-6352
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000378421200005
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  unrecognised

  unrecognised

 8. Assisted bioremediation approaches Biostimulation and bioaugmentation Used in the removal of organochlorinated pollutants from the contaminated bottom sediments Lászlová K. / K Lászlová, K Dercová, H Horváthová, S Murínová, J Škarba, H Dudášová
  Lászlová Katarína ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000 Murínová Slavomíra ; 60007786 Škarba Juraj ; 60006861 Dudášová Hana ; 60010330
  International Journal of Environmental Research . Vol. 10, iss. 3 (2016), s. 367-378
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-84989941082&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  unrecognised

  unrecognised

 9. Odstraňovanie butylovaného hydroxytoluénu s aktivovaným kalom / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco, Katarína Šimovičová, Slavomíra Murínová
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 Šimovičová Katarína Murínová Slavomíra
  Vodní hospodářství . Roč. 66, č. 2 (2016), s. 1-4
  sorpčné testy respirometrické merania inhibícia biodegradácia BHT
  článok zo zborníka
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Behaviour of butylhydroxytoluene in biological stage of WWTP / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco, Slavomíra Murínová, Karol Šimkovič, Barbora Urminská
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra Šimkovič Karol ; 046290 Urminská Barbora ; 046290
  Proceedings of the 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 23.-27.5.2016 . USB kľúč, s. 363-372
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article