Search results

 1. Uvedomenie si prítomnosti v agilnom a úspornom vývoji softvéru s distribuovanými tímami
  Novotný Miroslav ; 070200  Vranić Valentino ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119292
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Rozhodovanie sa hráča simulovaného robotického futbalu
  Novotný Miroslav ; I  Kapustík Ivan (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202 . - 47 s. CD-ROM
  informatika Informatics decision making RoboCup rozhodovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87929
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Typové scenáre požiarov, výbuchov a toxicity pri havarijných situáciách
  Novotný Miroslav  Martinka Jozef ; M5000
  Bezpečná práca . Roč. 44, č. 5 (2013), s.17-18
  havarijné situácie toxicita
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Toxický rozptyl
  Novotný Miroslav ; M390  Martinka Jozef ; M5000
  Bezpečná práca . Roč. 44, č. 4 (2013), s.13-14
  toxický rozptyl
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie kúpalisk v SR a v USA
  Fekete Ľubomír  Novotný Miroslav (Thesis advisor) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety swimming pool bezpečnosť kúpalisko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90001
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Rýchlosť odhorievania alkoholov a preteplenie kvapaliny v nádobe
  Novotný Miroslav ; M390  Martinka Jozef ; M5000
  Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : . s.164-180
  ethanol Methanol
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Vplyv vonkajšich podmienok na odhorievanie kvapalín
  Novotný Miroslav ; M390  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety ethanol burning rate izopropanol metanol etanol rýchlosť odhorievania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54471
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Iniciačné zdroje a ich vplyv na zápalnosť horľavých kvapalín
  Mydliar Kamil  Novotný Miroslav (xxx) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  iniciačné zdroje horľavé kvapaliny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47169
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Effect of wall thickness on the burning rate of ethanol small pool fires
  Novotný Miroslav ; M390 
  International Doctoral Seminar 2010 : . s.376-387
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. The impact of vessel wall thickness on burning rate of ethanol
  Novotný Miroslav ; M390  Tureková Ivana ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 18, č. 28 (2010), s.119-130
  ethanol burning rate
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article