Search results

 1. Advanced notification system for TCP performance increase Michal Olšovský
  Olšovský Michal ; I100 
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 6, no. 2 (2014), s. 1-10
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Monitorovanie vyťaženosti siete
  Cút Jaroslav ; I  Olšovský Michal (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 68 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks SNMP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88000
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Monitorovanie dostupnosti siete
  Fránik Milan ; I  Olšovský Michal (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks monitoring monitoring availability monitorovanie sieť dostupnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88006
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Výkonnosť protokolov zabezpečujúcich redundanciu
  Podoláček Lukáš ; I  Olšovský Michal (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 59 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks simulation redundancy simulácia redundancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77836
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Towards seamless TCP congestion avoidance in multiprotocol environments
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  International Journal on Communication . Vol. 4, No. 1 (2013), s. 39-47
  riadenie zahltenia notifikačný systém výkonnosť TCP trendy priepustnosť bezdrôtova sieť pevná sieť notificiation system performance queue thoughput bezdrôtová sieť wired network
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Solving VoIP QoS and Scalability Issues in Backbone Networks
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  IAENG Transactions on Engineering Technologies : . s.537-549
  kvalita služieb premávka presmerovanie VoIP technológie počítačová sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Traffic Flow Optimization and Visualization in MPLS Networks
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  WCE 2013 : . s.849-854
  MPLS siete QoS štatistika riadenie premávky
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Návrh a optimalizácia sietí s maximálnou redundanciou
  Hreha Martin ; I300  Olšovský Michal (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 220 s
  Computer and Communication Systems and Networks počítačové a komunikačné systémy a siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91231
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Simulátor QoS v komunikačných sieťach
  Kvasnička Igor ; I100  Olšovský Michal (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 78 s príl.
  Computer and Communication Systems and Networks QoS počítačové a komunikačné systémy a siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91262
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Výkonnosť protokolov transportnej vrstvy
  Filip Filip ; I  Olšovský Michal (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 61 s príl.
  Computer and Communication Systems and Networks simulation simulácia počítačové a komunikačné systémy a siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77810
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book