Search results

Records found: 92  
Your query: Author = "Ondrášik Martin"
 1. Identifikácia štruktúry horninových pórov pomocou nasiakavosti a jej použitie pri hodnotení mrazuvzdornosti hornín
  Ondrášik Martin ; 010150  (Thesis advisor)
  2024
  SVF ; 23.02.2024 ; stavebníctvo ; null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=97229
  habilitačná práca
  book

  book

 2. Deterioration of volcanic tuffs from rock dwellings in Brhlovce (Slovakia) induced by freeze‐thaw cycling studied by non‐destructive tests and μCT visualization
  Maľa Martin  Greif Vladimír Ondrášik Martin ; 010150
  Bulletin of Engineering Geology and the Environment . Vol. 83, iss. 5 (2024), online, [15] s., art. no. 166
  zvetrávanie hornín Brhlovce rock dwellings
  https://doi.org/10.1007/s10064-024-03665-2
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Zosuv svahu diaľničného zárezu a jeho sanácia
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Svahové deformace a pseudokras : . S. 24-25
  zosuvy nestabilita svahu
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Mrazové zvetrávanie a jeho vplyv na stabilitu skalných stien v Brhlovciach
  Maľa Martin  Greif Vladimír Ondrášik Martin ; 010150
  Svahové deformace a pseudokras : . S. 33-36
  rock weathering
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Reactivation of fossil landslides during motorway construction in overconsolidated Neogene sediments
  Kopecký Miloslav ; 010150  Panuška Jakub Frankovská Jana ; 010150 Ondrášik Martin ; 010150
  Acta Geologica Slovaca . Roč. 15, č. 1 (2023), s. 1-10
  fosílne zosuvy prekonsilidované íly geotechnický monitoring landslides
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Databáza kameňolomov Slovenska identifikovaných z verejne prístupných internetových zdrojov
  Ondrášik Martin ; 010150 
  Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : . USB kľúč, s. 355-362
  kameňolomy Slovenska skalné horniny letecké fotografie historické mapy
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Ohrozenie trasy diaľnice D1 blokovými deformáciami vo flyši
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : . USB kľúč, s. 8-17
  zosuvy stabilita svahov zárezov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Prehodnotenie závislosti mrazuvzdornosti hornín od nasiakavosti pomocou alternatívnej charakteristiky štruktúry horninových pórov
  Ondrášik Martin ; 010150 
  Časopis pre odborníkov SZVK : . Roč. 25, č. 1 (2023), s. 33-39
  nasiakavosť mrazuvzdornosť zvetrávanie hornín
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Prieskum a monitoring zosuvného svahu železničného zárezu
  Kopecký Miloslav ; 010150  Brček Martin ; 010150 Ondrášik Martin ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2023 : . S. 21-26
  zosuv železničný zárez geotechnický monitoring
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Providing stability to a highway cut in a landslide area with the use of diaphragm wall panels
  Fišer Zdeněk  Kopecký Miloslav ; 010150 Ondrášik Martin ; 010150
  Foundation Engineering Brno 2022 : . online, s. 27-32
  landslides slope stability concrete diaphragm walls anchors
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/9548
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.