Search results

 1. Spôsobilosť meracích procesov pomocou opakovateľnosti a reprodukovateľnosti
  Móc Dominik ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 12.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MMKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150389
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Systém manažérstva merania v organizácii
  Búry Denis ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165902
  diplomová práca
  book

  book

 3. Aplikácia zásad TQM pre skúšobné a kalibračné laboratória
  Hradská Anna ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151043
  diplomová práca
  book

  book

 4. Navrhovanie a vyhodnocovanie meraní / aut. Rudolf Palenčár, Gejza Wimmer, Jakub Palenčár, Viktor Witkovský ; rec. Miroslav Dovica, Dagmar Janáčová, Jaromír Markovič
  Palenčár Rudolf ; 020020  Wimmer Gejza Palenčár Jakub ; 020020 Witkovský Viktor Dovica Miroslav (rec.) Janáčová Dagmar (rec.) Markovič Jaromír (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2021 . - 160 s. 18 obrázkov, 41 tabuliek
  ISBN 978-80-227-5080-6
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF15100
  book

  book

 5. Assessment of the causality of the measured values based on external features / aut. Tomáš Stejskal, Miroslav Dovica, Jozef Svetlík, Stanislav Ďuriš, Tatiana Kelemenová, Jakub Palenčár
  Stejskal Tomáš  Dovica Miroslav Svetlík Jozef Ďuriš Stanislav ; 020020 Kelemenová Tatiana Palenčár Jakub ; 020020
  Measurement: Sensors . Vol. 18, (2021), s. 100068
  korelácia meraní kauzalita test Monte Carlo measurement correlation causality Monte Carlo test
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Monitoring of the measurement process capability by using capability indices / aut. Ľuboš Kučera, Jakub Palenčár, Rudolf Palenčár, Stanislav Ďuriš, Ján Vachálek, Jan Rybář
  Kučera Ľuboš  Palenčár Jakub ; 020020 Palenčár Rudolf ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Vachálek Ján ; 020020 Rybář Jan ; 020020
  Current methods of construction design : . S. 327-332
  štandardy meranie check measurement standard
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Metrology in eye pressure measurements
  Pavlásek Peter ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Palenčár Jakub ; 020020 Chytil Miroslav
  2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2020) Proceedings . S. [1-6]
  metrológia Metrology metrology
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Bezdotykové metódy merania geometrických veličín / aut. Miroslav Dovica, Tatiana Kelemenová, Jakub Palenčár ; rec. Stanislav Ďuriš, Dagmar Janáčová, Jaromír Markovič
  Dovica Miroslav  Kelemenová Tatiana Palenčár Jakub ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 (rec.) Janáčová Dagmar (rec.) Markovič Jaromír (rec.)
  1. vyd.
  Košice Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach 2020 . - 171 s.
  ISBN 978-80-553-3380-9
  bezdotykové meranie metrológia vyhodnotenie neistôt kalibrácia non-contact measurement metrology evaluation of uncertainty calibration
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 9. Determination of automatic weather station self-heating originating from accompanying electronics / aut. Peter Pavlásek, Andrea Merlone, Francesca Sanna, G Coppa, C.G Izquierdo, Jakub Palenčár, Stanislav Ďuriš
  Pavlásek Peter ; 020020  Merlone Andrea Sanna Francesca Coppa G. Izquierdo C.G. Palenčár Jakub ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020
  METEOROLOGICAL APPLICATIONS . Vol. 27, iss. 1 (2020), s. 1-9, art.no. UNSP e1844
  automatic weather station automatická meteorologická stanica
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 10. Research in placement of measuring sensors on hexagonal idler housing with regard to requirements of pipe conveyor failure analysis / aut. Vieroslav Molnár, Gabriel Fedorko, Stanislav Honus, Miriam Andrejiová, Anna Grinčová, Peter Michalík, Jakub Palenčár
  Molnár Vieroslav  Fedorko Gabriel Honus Stanislav Andrejiová Miriam Grinčová Anna Michalík Peter Palenčár Jakub ; 020020
  Engineering Failure Analysis . Vol. 116, (2020), s. 1-13, art.no. 104709
  analýza porúch failure analysis
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article