Search results

Records found: 12  
Your query: Author = "Parízek Bohumír"
 1. Pologrupy a automaty : Správa k priebežnej oponentúre výskumnej úlohy č. I-5-2/1
  Schwarz Štefan (Research team head)  Abrhan Imrich Fabrici Imrich Galanová Jana ; E170 Grošek Otokar ; E200 Horniaček Ján Ivan Ján Kolibiarová Blanka Marková Eva ; E170 Parízek Bohumír Sabolová Mária ; E170 Satko Ladislav ; E170 Šulka Róbert Zuzčák Igor ; E170
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - nestr
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Pologrupy a automaty : Správa k záverečnej oponentúre výskumnej úlohy č. I-5-2/1
  Schwarz Štefan (Research team head)  Abrhan Imrich Fabrici Imrich Galanová Jana ; E170 Grošek Otokar ; E200 Horniaček Ján Ivan Ján Kolibiarová Blanka Kollár Dušan Krajniaková Dorota Marková Eva ; E170 Nemoga Karol Parízek Bohumír Sabolová Mária ; E170 Satko Ladislav ; E170 Šulka Róbert
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - nestr
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Pologrupy a ich aplikácie : Správa k priebežnej oponentúre výskumnej úlohy č. I-5-3/08
  Šulka Róbert (Research team head)  Abrhan Imrich Fabrici Imrich Galanová Jana ; E170 Grošek Otokar ; E200 Ivan Ján Kolibiarová Blanka Kollár Dušan Kmeť František Krajniaková Dorota Marková Eva ; E170 Nemoga Karol Parízek Bohumír Sabolová Mária ; E170 Satko Ladislav ; E170 Schwarz Štefan Zuzčák Igor ; E170
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 20 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy / AUT Parízek,Bohumír a kol
  Parízek Bohumír 
  4.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985 . - 239 s
  príručka
  book

  book

 5. Rozklady intervalov prirodzených čísiel na tri riedke množiny : Kand.diz.práca : V.odb. 11-02-9 : Obh. 06.10.1981 / [aut.] Bačík,Július, RNDr.; Škol. Parízek,Bohumír
  Bačík Július  Parízek Bohumír (Thesis advisor)
  Trnava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1981 . - 108 s : príl + Autoref.1981, 17 s
  algebra teória čísel
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Niektoré problémy vyučovania matematiky na Elektrotechnickej fakulte SVŠT : Záverečná správa fakultnej úlohy č. VII-4-3/1
  Medek Václav (Research team head)  Medeková Tatiana Parízek Bohumír
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1975 . - 62 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Niektoré problémy vyučovania matematiky na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v období budovania novej výchovnovzdelávacej sústavy v ČSSR. Cieľ a obsah vyučovania matematiky na elektrotechnických fakultách : Záverečná správa o riešení čiastkovej úlohy rezortného plánu RŠ-16-2/1
  Parízek Bohumír (Research team head)  Medeková Tatiana Horniaček Ján
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1979 . - 48 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Cieľ, obsah a metódy vyučovania matematiky na na vysokých školách technických, ekonomických a poľnohospodárskych : Priebežná správa o výskumnej úlohe RŠ-16
  Parízek Bohumír 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - 42 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy
  Parízek Bohumír 
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976 . - 227 s
  učebnica
  book

  book

 10. Abstraktné a topologické pologrupy : I-4-2/1
  Schwarz Štefan (Research team head)  Abrhan Imrich Fabrici Imrich Kolibiarová Blanka Krajňáková Dorota Parízek Bohumír Satko Ladislav ; E170 Šulka Róbert
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1974 . - nestr
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.